by Anna Ziuko Anna Ziuko

W poniedziałek 3 kwietnia b.r. w Dzienniku Urzędowym RP opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017, poz. 708). Ustawa nakłada obowiązek rejestracji i monitorowania transportu  w sytuacji przewozu towarów wrażliwych (np. oleje, paliwa, smary, alkohol, tytoń) ) w ilości większej niż 500 kg brutto. Nadawca zobligowany jest zgłosić przewóz towaru poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, a odbiorca  potwierdzić dostawę na tym portalu nie później niż 1 dzień roboczy po dostawie towaru.

Obowiązek rejestracji obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji o dacie rozpoczęcia i zakończenia transportu, podmiocie nadającym, przewoźnikach i odbiorcy, a także numerze i danych dotyczących towaru. Pod ustawę podlegają towary grupowane do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo Nomenklatury Scalonej.

https://puesc.gov.pl/