Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych w Technologiach Galwanicznych to zupełnie nowe spojrzenie na dany problem. Naszym celem nie jest bowiem budowanie tradycyjnych oczyszczalni, lecz takich, które pozwolą zmniejszyć koszty gospodarki wodno-ściekowej. W związku z tym proponujemy unikalne podejście do tematu, natomiast do osiągnięcia wspólnie z Państwem wyznaczonego przez nas celu w naszych poczynaniach stosujemy następujące sposoby:
 • zmniejszenie kosztów wody
 • polepszenie jakości produkcji
 • “zielony” zakład
Jako że naszą filozofią jest wdrożenie takiego rozwiązania, które zarówno zmniejszy koszty związane z oczyszczaniem ścieków przemysłowych, jak i  uwolni od kłopotów wynikających z przekraczania limitów stężeń jonów na oczyszczalni, przykładamy ogromnych starań, aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie, a skrojona przez nas oferta w stu procentach spełniła dane wymagania oraz dostosowała się do potrzeb prowadzonej przez Państwo działalności.

Przemysłowa oczyszczalnia ścieków

Zgodnie z naszymi przekonaniami w naszej ofercie zawarliśmy nowe, korzystne rozwiązania oraz zaprezentowaliśmy nowatorskie podejście do tematu przemysłowego oczyszczania ścieków “bez wody”. Z naszą pomocą zmienicie Państwo gospodarkę wodno-ściekową na bardziej wydajną i oszczędną, natomiast wraz z naszymi partnerami:
 • dajemy niespotykane w 95% polskich galwanizerni rozwiązania nowatorskiego obiegu wody
 • za każdym razem proponujemy rozwiązanie “szyte na miarę”
 • minimalizujemy koszt inwestycji, wykorzystując zastane u Państwa elementy działającej oczyszczalni ścieków
 • podsuwamy pomysły na przemysłowe oczyszczanie ścieków zamiast sprzedawać urządzenia
 • udowadniamy, że zerowe zużycie to nie kaprys nadgorliwego ekologa, ale rzeczywistość, która się Państwu opłaci!

Zalety oczyszczania ścieków przemysłowych

Ogromną zaletą oczyszczania ścieków przemysłowych za pośrednictwem Technologii Galwanistycznych jest innowacyjne podejście do problemu. Większość zakładów w Polsce posiada proste, przepływowe oczyszczalnie budowane zgodnie z zasadą “ile nalano, tyle wylano”, co stanowi duży koszt dla firmy oraz obciążenie dla środowiska. My nieustannie poszukujemy nowości, dzięki czemu w naszej ofercie znajdziesz nowoczesne koagulanty organiczne, które skutecznie zastępują lub wspomagają prace zwykłych koagulantów nieorganicznych oraz polielektornity:
 • kationowe
 • anionowe
 • niejonowe
Wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki współpracy z Hiszpańską firma Cromogenia, dzięki posiadamy najnowocześniejsze usieciowane emulsje polimerowe przeznaczone np. do zagęszczania czy odwadniania osadów. Przemysłowe oczyszczanie ścieków w naszej firmie to zatem gwarancja jakości i otwartości na nowoczesne rozwiązania.