Cyna i jej stopy

DSN

Cynowanie DSN jest przeznaczone do pokrywania ciągłego na linii galwanicznej. Kąpiel oparta na kwasie fluoroborowym pozwala na osadzanie satynowo – matowych, drobnokrystalicznych powłok cynowych. W zależności od warunków na linii i parametrów kąpieli umożliwia osiągnięcie katodowych gęstości pądu do 80 A/dm² przy wydajności prądowej osiągającej prawie 100 %. Zawartość węgla w powłoce cynowej wynosi ok 0.005%, co pozwala na doskonałą lutowność nawet po długotrwałym przechowywaniu lub hartowaniu. Osadzona warstwa spełnia wymagania RoHS 2002/95 / WE.

CULMO AT

Kąpiel CULMO AT jest elektrolitem kwaśnym, siarczanowym do osadzania błyszczących powłok cyny. Może pracować z wybłyszczaczem na bazie wody, jak i na bazie metanolu. Szczególnymi zaletami kąpieli CULMO AT jest dobra zdolność krycia i lutowność otrzymywanych powłok cynowych, która jest zachowana również po teście starzenia (16 godzin przy 155°C). Może być stosowana zarówno w urządzeniach zawieszkowych, jak i obrotowych. Osadzone powłoki spełniają wymagania unijnej dyrektywy RoHS.

SAT 30

SAT 30 jest kąpielą kwaśną siarczanową do osadzania drobnokrystalicznych powłok. Kąpiel charakteryzuje się dobrą zdolnością krycia i wspaniałą lutownością otrzymywanych powłok cynowych, również po teście starzenia (16 godzin przy 155°C). Kąpiel znajduje zastosowanie głównie do cynowania detali elektronicznych i mechaniki precyzyjnej. Cynowanie w kąpieli SAT 30 można prowadzić w urządzeniach zawieszkowych i obrotowych. Kąpiel SAT 30 można z pewnymi ograniczeniami zastosować do produkcji płytek drukowanych.

SLOTOTIN 70

SLOTOTIN 70 jest kąpielą kwaśną siarczanową przeznaczoną do osadzania powłok cynowych o wysokim połysku, również przy niskich gęstościach prądowych. Doskonała lutowność powłok cynowych jest również zachowana po przeprowadzaniu testów na starzenie (np.16 godzin w temperaturze 155°C). Ograniczone jest tworzenie się cyny (IV). Kąpiel SLOTOTIN 70 nadaje się zarówno do pracy w urządzeniach zawieszkowych jak i obrotowych. Zawiera nieznaczną ilość środków pianotwórczych, dlatego przeszkadzająca piana praktycznie nie występuje w trakcie użytkowania, co jest to szczególnie przydatne w trakcie użytkowania urządzeń obrotowych.

MBF 16

Jest to silnie kwaśna, wolna od fluorków kąpiel do osadzania jedwabiście matowych, drobnokrystalicznych powłok. Przewidziana jest do stosowania w urządzeniach przepływowych do cynowania drutów i taśm.

Zastosowane dodatki bardzo mało się pienią, dlatego nie przeszkadza to w pracy. Elektrolit może być stosowany w dwu wersjach: bez siarczanów i z niewielką ilością siarczanów. Powłoki cynowe, uzyskane z kąpieli MBF 20 dają się bardzo dobrze lutować po teście starzenia (n.p. 16 godzin przy 155 st.C) i mogą być przetapiane. Kąpiel nie zawiera związków kompleksotwórczych i fluorków, dlatego cynę z płuczek można neutralizować, wytrącając ją ilościowo przy pH 7 – 8.

CULMO 20

Kąpiel cynująca CULMO 20 oparta jest na bazie kwasu siarkowego i nie zawiera formaldehydu. Służy do osadzania błyszczących powłok cyny. Uzyskane powłoki nie są wrażliwe na odciski palców i można je bardzo dobrze lutować nawet po teście starzenia (np. 16 godzin w temperaturze 155°C). CULMO 20 jest słabo pieniącą kąpielą i szczególnie nadaje się do stosowania w urządzeniach bębnowych. W urządzeniach przepływowych, stosowanie jest możliwe przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego przepływu kąpieli i wystarczającej powierzchni anod. Kąpiel CULMO 20 jest niezwykle prosta w utrzymaniu i charakteryzuje się wysoką stabilnością.

SLOTOTIN 40

Jest to silnie kwaśna, wolna od fluorków kąpiel do osadzania jedwabiście matowych, drobnokrystalicznych powłok. Przewidziana jest do stosowania w urządzeniach przepływowych. Przy zmniejszonym stężeniu cyny można stosować na zawieszkach lub w bębnie. Cyna jest wytwarzana w postaci ziarn o wielkości 3-8 µm i w tej formie jest tylko nieznacznie podatna na tworzenie się „wąsów” w porównaniu z powłokami z błyszczącej cyny, wytrącanej w ziarnach mniejszych niż 1 µm. Powłoki cyny zawierają tylko niewielkie ilości związków organicznych. Ponadto, powłoki te dają się bardzo dobrze lutować nawet po teście starzenia (np. 16 godzin przy 155°C) i mogą być przetapiane. Warstwy cyny są kompatybilne ze wszystkimi bezołowiowymi lutami. Powłoki spełniają wymagania dyrektywy RoHS (Ograniczenie (stosowanie niektórych) substancji niebezpiecznych) Dyrektywa UE 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania ołowiu, rtęci, kadmu, chromu (VI), polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych.

Cyna-Nikiel

SLOTOLOY NIT 10

Kąpiel cynowo-niklowa SLOTOLOY NIT 10 zawierająca fluorek osadza błyszczące powłoki z udziałem około 65% cyny i 35% niklu. Kąpiel może służyć do nakładania powłok na elementy wykonane z miedzi, mosiądzu, niklu. Pracuje w szerokim zakresie gęstości prądowych około 0,1 – 2 A/dm2. Sprawdza się dobrze zarówno do obróbki elementów galwanizowanych w bębnach jak i na zawieszkach. Galwanicznie osadzony stop jest bardzo odporny na korozję. Jego kolor w całym zakresie gęstości prądowych przy pracy kąpieli zgodnie z podanymi parametrami procesowymi jest zbliżony do koloru stali nierdzewnej.