Usługi laboratoryjne

lab_napis3

Dla naszych Klientów mamy do zaoferowania szereg usług, takich jak:

Analiza powierzchni (Mikroskop elektronowy Phenom, XRF Fluorescencja rentgenowska)

•Możliwość wykonania zgładów metalograficznych.
•Pomiar grubości warstw, przede wszystkim pasywacji, lakieru, powłok metalicznych i stopowych.
•Analiza składu pierwiastkowego – sprawdzanie czystości, zanieczyszczeń powierzchni.
•Obrazowanie powierzchni 3D, ocena morfologii, pomiary chropowatości, wielkości cząstek, porów.
•Obserwacja mikrostruktur materiałów biologicznych.

Badanie zawartości substancji organicznych (Chromatograf UPLC Acquity Waters)

Wykonujemy analizy jakościowe i ilościowe, m.in. związków powierzchniowo-czynnych, kwasów i soli organicznych, nośników i wybłyszczaczy.

Analiza jonowa (Chromatograf METROHM 930 IC FLEX)

•Oznaczanie zawartości anionów, kationów (w wodzie słodkiej, morskiej, pitnej, opadowej, ściekach i wodach popłucznych).
•Analiza amin w próbkach.

Analityka śladów (Spektrometr 4210 MP AES, Spektrofotometr DR 2800)

•Możliwość analizy m.in. wody, ścieków, próbek geochemicznych, paliw, rozpuszczalników organicznych, nawozów, żywności, kąpieli galwanicznych.
•Pomiar na poziomie ppm, ppb.
•Oznaczanie ChZT.

Badanie odporności korozyjnej (Komora solna Ascott)

• 100 krotne przyspieszenie warunków środowiskowych.
• Testy wykonywane wg norm DIN 50021, ISO 9227 NSS, ASTM B117.
• Ocena zmian korozyjnych metali i materiałów niemetalicznych.
• Możliwość wykonania wybranych testów cyklicznych.

Pomiar całkowitej zawartości węgla organicznego (Analizator TOC Shimadzu)

• Badanie zawartości węgla organicznego, nieorganicznego i całkowitego oraz azotu całkowitego.
• Możliwość analizy m.in. wody, ścieków, wód popłucznych, kąpieli galwanicznych.
• Monitorowanie procesów oczyszczania wody, efektywności urządzeń.
• Pomiar na poziomie ppm.

Analiza miareczkowa

•Większość jonów o dokładności i powtarzalności wyników na poziomie zawartości jonów w g/l.
•Składu kąpieli galwanicznych.

Próby praktyczne kąpieli galwanicznych

•Korekty kąpieli w komórce Hulla i teście V-katody, ocena stanu kąpieli.
•W galwanizerni doświadczalnej wykonujemy również próby galwanizowania detali w skali półtechnicznej.

Badanie składu metodą spektrometrii emisyjnej na obecność:

Fe, Ni, Cu, Zn, Sn, Ag, Au, Co, Mo, Si, Ca, Mg, Al, Cr, Pb.

Testy przyczepności, ocena zniszczenia powłoki.

Próbki do analiz prosimy adresować bezpośrednio na adres naszego laboratorium:

ul. Lodowa 120 A
93-232 Łódź