Usługi laboratoryjne

Analiza jonowa
Analiza powierzchni
Analityka śladów
Badanie zawartości substancji organicznych
Pomiar całkowitej zawartości węgla organicznego
Analiza miareczkowa
Badanie odporności korozyjnej
Próby praktyczne kąpieli galwanicznych