Szkolenia w firmie

Zapraszamy na zajęcia i spotkania. Przyjeżdżajcie, uczcie się i próbujcie. Poznajcie nasze sekrety. Otwieramy drzwi laboratorium dla wszystkich chętnych podniesienia umiejętności teoretycznych i praktycznych. Oferta skierowana jest do każdego – naszych Klientów i tych, którzy jeszcze nimi nie są, a zwłaszcza szefów produkcji i laborantów.

Proponujemy szkolenia, pokazy, warsztaty i dni otwarte.

Ciekawe tematy szkoleń:

  • Zastosowania chromatografii jonowej w galwanotechnice.
  • Emisyjna spektrometria ze wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej  – rozkładamy kąpiel na atomy.
  • Komora solna w praktyce – badania wg ISO 9227 i ocena stopnia skorodowania próbek wg ISO 10289.
  • Analiza składu podstawowego – czyli jak szybko i prosto oznaczyć składniki kąpieli galwanicznych metodami miareczkowymi.
  • Komórka Hulla wiele Ci powie – próby praktyczne kąpieli galwanicznych.
  • Analiza ścieków metodami chromatografii jonowej, absorbcji atomowej i spektrometrii.

Na życzenie dostosujemy tematy do potrzeb zainteresowanych.