Kadm, bizmut, ind

KADIZID

KADIZID to ekonomiczna kąpiel kwaśna przeznaczona do osadzania błyszczących powłok kadmu. Kąpiel jest niezwykle łatwa w utrzymaniu i kontroli. Dobry połysk powłok kadmowych, a także wysoka wydajność prądu katodowego, to główne zalety tej kąpieli. Tendencja do tak zwanej kruchości wodorowej materiału podstawowego jest zatem bardzo niska i nieistotna w przypadku większości obszarów zastosowania. Proces KADIZID zapewnia podatność na chromianowanie i pasywowanie. Nadaje się zarówno do obróbki bębnowej jak i obróbki zawieszkowej. Oczyszczanie ścieków jest łatwe, ponieważ kąpiel nie zawiera związków silnie kompleksujących.

SLOTOSON MB 1880

Jest to silnie kwaśna kąpiel do osadzania drobnokrystalicznych, szarych i matowych powłok bizmutu. Temperatura topnienia czystego bizmutu wynosi 271°C i pozwala na wyższe temperatury lutowania niż cyna. Właściwością tej kąpieli jest szczególnie dobra lutowność osadzonych warstw bizmutu. Utrzymanie tej kąpieli jest bezproblemowe. Zasadniczo wystarczy kontrolować zawartość metalu i wartość pH i utrzymywać je na stałym poziomie. Elektrolit może być stosowany zarówno w urządzeniach zawieszkowych, jak i w bębnach. Powłoki spełniają wymagania dyrektywy RoHS (Ograniczenie (stosowanie niektórych) substancji niebezpiecznych) Dyrektywa UE 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania ołowiu, rtęci, kadmu, chromu (VI), polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych.

SLOTOSON MI 1930

Kąpiel SLOTOSON MI 1930 jest procesem kwaśnym, stosowanym do osadzania białych, matowych warstw indu, które można bardzo dobrze lutować. Temperatura topnienia czystego indu wynosi 156°C. Jednym z zastosowań tej obróbki powierzchniowej jest na przykład powlekanie końcówek styków w elektrotechnice. Kąpiel jest niezwykle prosta w utrzymaniu. Zasadniczo wystarczy kontrolować zawartość metalu, wartość pH i utrzymywać je na stałym poziomie. Kąpiel może być stosowana w procesach zawieszkowych czy też bębnowych. Powłoki spełniają wymagania dyrektywy RoHS (Ograniczenie (stosowanie niektórych) substancji niebezpiecznych) Dyrektywa UE 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania ołowiu, rtęci, kadmu, chromu (VI), polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów difenylowych.