Zastępuje koagulanty glinowe i żelazowe

Skutecznie zastępuje tradycyjne koagulanty żelazowe i glinowe, dając wiele, opisanych poniżej, dodatkowych korzyści. Został wynaleziony i jest produkowany w firmie Cromogenia z Barcelony.

Sposób użycia

ROQUAT ATR jest płynną emulsją, gotową do użycia.
Stosuje się ją, w zależności od celu, jaki mamy osiągnąć, w następujący sposób:

 • zastępując 100% dotychczasowej dawki koagulanta żelazowego lub glinowego 10% środka ROQUAT ATR (zamiast 100 l tylko 10 l)
 • łącząc 50% dotychczasowej ilości koagulanta z 5% ROQUAT ATR (zamiast 100 l – 50 l koagulanta i 5 l flokulanta)
 • w innej, mniejszej proporcji, zależnej od wyników prób

Zalety

Głównymi zaletami ROQUAT ATR są:

 • wysoka wydajność (dawka zwykle dziesięciokrotnie mniejsza od PIX lub PAX)
 • zwiększenie szybkości sedymentacji, zmniejszenie objętości osadu
 • zmniejszenie ilości składników stałych w zawiesinie
 • zmniejszenie efektu „uwięzionej wody”
 • eliminacja z osadu soli nieorganicznych wywołujących korozję
 • zmniejszenie chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT)
 • oszczędność pracy ludzkiej, transportu
 • poprawa koloru ścieków i zmniejszenie zabrudzenia lamp UV

Zastosowania i korzyści

Dzięki środkowi ROQUAT ATR zastępujemy sole Fe i Al w procesie strącania fosforu i oczyszczania ścieków. Poprawiamy wytrącanie zanieczyszczeń z wody bez negatywnego wpływu na jej kolor i zwiększania zawartości soli nieorganicznych.
ROQUAT ATR zwiększa skuteczność wytrącania osadu, działając zarówno na rozpuszczone, jak i dekantowane zanieczyszczenia. Zmniejsza efekt pęcznienia osadów. Jego największą zaletą jest przyspieszanie sedymentacji. ROQUAT ATR tworzy bardziej zwarte flokuły, o większej gęstości i odporności na zniszczenie. Bardzo widocznie zmniejsza objętość osadu.
Osad po zastosowaniu ROQUAT ATR ma większą zdolność do rozkładu biologicznego.
ROQUAT ATR zmniejsza efekt „uwięzionej wody”. Ponieważ dostarcza kationów do środowiska, „zamyka” flokuły, zmniejszając efekt „uwięzionej wody” oraz ułatwia zagęszczanie i odwadnianie.
Zmniejsza także zużycie polieletrolitów, zarówno na drodze chemicznej, jak i przez zmniejszenie ilości osadu, który trzeba odwodnić. Osad po reakcji z ROQUAT ATR odwadnia się o wiele lepiej. Związane jest to ze zmianą jego struktury. Zmniejsza potrzebę składowania niebezpiecznych substancji, minimalizując nakłady na pompowanie, walkę z korozją.
Oszczędza pracę ludzką.

Powyższy schemat przedstawia korzyści: niższe koszty całkowite, zmniejszenie ilości szlamu, zmniejszenie kosztu energii, pompowania, zagęszczania, pracy i składowania chemikaliów.

Dozowanie ROQUAT ATR jest bardzo proste. Dostarczany jest w formie emulsji, zwykle gotowej do użycia. Wykorzystując pompę dozującą, możemy dostarczać produkt bezpośrednio ze zbiornika handlowego lub zbiornika, w którym rozcieńczamy produkt. ROQUAT ATR, jako środek wspomagający w sedymentacji wtórnej wydajnie zastępuje 100% soli nieorganicznych, udoskonalając biologiczną stabilizację osadu przed obróbką końcową w zagęszczaniu i odwadnianiu.

ROQUAT ATR bardzo zmniejsza niepożądane zmiany zabarwienia wody, wynikające z rozpuszczenia nieorganicznych kationów żelaza. Tam, gdzie stosowane są lampy UV do końcowej dezynfekcji wody ułatwia utrzymanie ich czystości. Dodatkowo polepsza końcową jakość wody.

Zastosowanie ROQUAT ATR jest bardzo szerokie. Udowadnia swoją wysoką efektywność jako alternatywa dla stosowanych koagulantów nieorganicznych. Jego zastosowanie znacząco poprawia parametry osadu (odwodnienie), obniża ChZT, zmniejsza objętość powstającego osadu, co w efekcie ułatwia dalszą obróbkę w procesach takich jak np. odwadnianie na wirówkach.