Asix EVO

Asix jest pakietem programowym klasy HMI / SCADA / MES umożliwiającym realizację komputerowych systemów wizualizacji, nadzoru i sterowania procesów przemysłowych.  

Dla prawidłowego działania system wizualizacji Asix powinien być uruchomiony w środowisku jednego z następujących systemów operacyjnych Microsoft: Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2008R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 / 2016 (użycie którejś z wcześniejszych wersji systemu Windows nie gwarantuje uzyskania pełnej funkcjonalności produktu) na sprzęcie spełniającym wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego. Dla działania oprogramowania Asix.Evo wymagana jest instalacja platformy Microsoft .NET Framework 4.62. Uruchomienie aplikacji w trybie przeglądarkowym wymaga przeglądarki Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej lub przeglądarek Firefox, Opera, Chrome z dodatkiem IE Tab.

W przypadku użycia funkcji oprogramowania Asix.Evo, które wymagają zastosowania bazy danych typu SQL wymagana jest instalacja nieodpłatnej wersji MS SQL Express 2008 / 2012 / 2014 / 2016 (dla baz danych do 10GB) lub pełnych serwerów Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014 lub Microsoft SQL Server 2016.

Sukcesywnie rozwijany i kształtowany przy bliskiej współpracy z praktykami Asix stał się wysoce zaawansowanym narzędziem, dorównującym światowym liderom tego segmentu oprogramowania. 

 

  • Wyróżnikiem oprogramowania Asix jest bogata funkcjonalność, sprawdzona w różnorodnych zastosowaniach, także tych stawiających podwyższone wymagania niezawodnościowe lub związane z walidacją systemu dla krytycznych aplikacji, np. w przemyśle farmaceutycznym czy spożywczym
  • Atutem pakietu Asix jest ogromny nacisk na intuicyjność użycia i możliwość wykorzystania przez osoby nie posiadające przygotowania programistycznego, co przejawia się w dążeniu do stosowania interaktywnych narzędzi prowadzących użytkownika przez cały proces projektowania aplikacji (moduły: Architekt, AsBase, AsAudit); w oferowaniu narzędzi do adaptowania wyglądu interfejsu bezpośrednio przez operatora (m.in. moduły: AsTrend, Tabela) oraz udostępnianiu gotowych do zastosowania produktów – takich jak Internetowy Portal Informacji Procesowej, zapewniający automatyczną prezentację danych w Internecie

Asix doskonale spełnia wymagania zarówno prostych aplikacji dla pojedynczych stanowisk komputerowych jak i bardzo złożonych, wieloterminalowych systemów pozwalających obsłużyć całe przedsiębiorstwo produkcyjne w jednym zintegrowanym środowisku. 

Asix jest przygotowany – bez ponoszenia dodatkowych kosztów – na budowanie sprzęgów ze sterownikami praktycznie wszystkich światowych producentów. Siemens, GE, Beckhoff, LG, ABB, Schneider Electric, Omron, Festo, Saia, Mitsubishi, Advantech, Emerson, Wago, Phoenix – to tylko część z nich. Dostępne są także otwarte protokoły komunikacyjne Profibus, Canbus, Modbus RTU, MODBUS TCP oraz sprzęgi wg standardów OPC i DDE.

Archiwizacja i wizualizacja zarchiwizowanych danych

Program AsTrend posiada funkcję tworzenia ad-hoc raportów tabelarycznych dla różnych okresów czasu (zmiana, doba, miesiąc, kwartał, rok, dowolny okres) i odpowiadających im domyślnym przedziałom czasowym (godzina, dzień, miesiąc). Łatwość tworzenia raportów w AsTrend przekona każdego użytkownika. Po wyborze zmiennych z okna podpowiedzi wystarczy wybrać raportowane wartości w postaci jednego z proponowanych agregatów. Dostępne są m.in. agregaty typu wartość minimalna/maksymalna, wartość początkowa/końcowa, przyrost w przedziale, średnia, całka.  Możliwe jest też utworzenie raportu dla zmiennych wyliczanych w oparciu o archiwizowane przebiegi. Dla każdego raportu można swobodnie określić nagłówek i podsumowanie raportu (do pięciu wierszy), a gotowe raporty można drukować i eksportować do plików PDF.

Archiwizacja i wizualizacja zarchiwizowanych danych

Moduł Asix Mobile stanowi rozszerzenie zestawu narzędzi i programów dostępnych na platformie Asix o funkcjonalności dedykowane dla urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet.

Główne cechy modułu Asix Mobile

   Łatwy dostęp do danych
   Szybkie dostosowywanie prezentacji do własnych potrzeb
   Funkcje sterowania i bezpieczeństwo komunikacji (z możliwością użycia protokołu szyfrowanego https)
   System powiadomień o zmianie stanu wybranych alarmów

 Asix Mobile umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnego interfejsu służącego do wizualizacji wybranych pomiarów kontrolowanego obiektu, a także sterowania jego pracą. Sposób tworzenia i obsługi interfejsu graficznego został w maksymalnym stopniu dostosowany do użycia na urządzeniach z ekranami o niewielkich rozmiarach. Duży nacisk został położony na efektywne wykorzystanie ekranów dotykowych.

Dzięki Asix Mobile użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp do danych, niezależnie od tego gdzie się znajduje. Możliwe jest śledzenie bieżącej wartości pomiarów oraz przeglądanie historii ich zmian. W razie konieczności można wpłynąć na bieg procesu poprzez wysłanie zdalnego sterowania lub nastawy. Zapewniona jest także kontrola stanu alarmów łącznie z funkcją potwierdzania ich odczytu. Dodatkowo, system powiadomień pozwala użytkownikowi monitorować obiekt bez otwierania aplikacji Asix Mobile – informacja o zmianie stanu każdego z wybranych alarmów może być wysyłana automatycznie w postaci powiadomienia systemowego, wyświetlanego na urządzeniu odbiorcy.

Asix Mobile jest integralną częścią systemu Asix. Bazą dla aplikacji mobilnej jest stacjonarny serwer aplikacji wykonanej w technologii Asix.Evo. Konfigurowanie opcji Asix Mobile (poza projektem części wizualnej) odbywa się w ustawieniach aplikacji Asix.Evo.

Architektura

Asix Mobile nie wymaga użycia serwera IIS; całość komunikacji odbywa się z wewnętrznym modułem serwerowym Asix.Evo. Cały projekt aplikacji mobilnej jest przechowywany na stanowisku serwera Asix.Evo, dzięki temu żadne informacje nie są trzymane bezpośrednio na urządzeniu mobilnym.
W trakcie komunikacji pomiędzy serwerem a urządzeniami Asix Mobile duży nacisk położony został na ograniczenie ilości transmitowanych danych. Zmiany wartości pomiarów i stanów alarmów wysyłane są na bieżąco. Natomiast w przypadku dostępu do danych archiwalnych są one w maksymalnym stopniu przetwarzane po stronie serwera, a do urządzenia wysyłana jest niezbędna minimalna ilość informacji.

Konstrukcja aplikacji

Aplikacja Asix Mobile składa się ze zbioru diagramów. Część diagramów należy do grupy diagramów predefiniowanych, tworzonych przez projektanta systemu i dostępnych wszystkim użytkownikom. Poza tym, każdy użytkownik o wystarczających uprawnieniach, może tworzyć własne prywatne diagramy. Projektowanie diagramów odbywa się przy pomocy narzędzi dostępnych bezpośrednio w Asix Mobile na urządzaniu mobilnym lub w oknie przeglądarki na stanowiskach stacjonarnych. Każdy diagram składa się z dowolnej liczby segmentów. Wygląd i funkcjonalność segmentu zależą od jego typu.

Wymagania systemowe

Asix Mobile może zostać uruchomiony, zarówno na etapie projektowania jak i użytkowania aplikacji, na urządzeniach mobilnych z systemem Android, iOS oraz na komputerach z systemem Windows, Linux lub OS X za pośrednictwem przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox i Microsoft Edge.