by Maciej Janiak Maciej Janiak

Spodziewane w ciągu najbliższych miesięcy podwyżki prądu powinny skłonić nas do przeprowadzenia głębokiej analizy zużycia prądu przez urządzenia biorące udział w naszej produkcji.
Pomożemy Państwu zaoszczędzić pieniądze z pomocą nowoczesnych prostowników wysokoczęstotliwościowych CRS.

Sprawność kluczem do oszczędności

W naszej branży prąd to siła napędową większości procesów. Oznacza to jednocześnie, że jest on przez to głównym generatorem kosztów firmy.
Jego udział z biegiem najbliższych lat będzie co raz większy z uwagi na podwyżki cen energii mogące sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent.

Teraz więc jest najlepszy moment by przyjrzeć się parametrom wykorzystywanych w procesie produkcyjnym prostowników.
Tym wpływającym w największym stopniu na koszt jest w tym wypadku ich sprawność, która w nowoczesnych prostownikach wysokoczęstotliwościowych produkcji CRS dochodzi nawet do 93%.

Wykorzystywane jeszcze w wielu zakładach prostowniki tyrystorowe mogą tę wartość mieć na niskim poziomie sięgającym nawet 50-60%.

Różnica w sprawności tych dwóch technologii została przez nas sprawdzona i przeanalizowana na grupie klientów, u których przeprowadziliśmy audyty energetyczne. Wykazały one znaczące różnice w sprawności prostowników w zakresie wykorzystywanego prądu urządzenia.

Inwestycja z błyskawiczną stopą zwrotu

Decydując się przy obecnych cenach energii elektrycznej na zmianę prostownika tyrystorowego na nowoczesny wysokoczęstotliwościowy możemy liczyć nawet na zwrot poniesionych kosztów w przeciągu pierwszych 13 miesięcy działania. Kolejne lata pracy to już wymierna oszczędność dla inwestora.

Poniżej kilka przypadków analiz zwrotu kosztów inwestycyjnych opartych na realnych danych uzyskanych w trakcie prowadzonych audytów.

Przykład 1

Analizowany prostownik: 12V/2200A
Ilość zmian w zakładzie: 3
Cena 1kWh energii elektrycznej: 0,34zł

Zwrot kosztów inwestycyjnych w 13 miesiącu

Przykład 2

Analizowany prostownik: 16V/1600A
Ilość zmian w zakładzie:2
Cena 1kWh energii elektrycznej: 0,35zł

Zwrot kosztów inwestycyjnych w 18 miesiącu

Przykład 3

Analizowany prostownik: 12V/1100A
Ilość zmian w zakładzie:3
Cena 1kWh energii elektrycznej: 0,35zł

Zwrot kosztów inwestycyjnych w 18 miesiącu

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić

Zachęcamy do zorganizowania audytu energetycznego wykorzystywanych przez siebie prostowników. Przeprowadzona przez naszych specjalistów analiza pozwoli podjąć najkorzystniejszą dla Państwa decyzję oraz przewidzieć oszczędności z niej wynikające.

Zapraszamy do kontaktu: audyt@tegal.pl