Zastosowanie czujników RFID do poprawy wydajności, jakości i mierzalności produkcji

Nawet instalację ręczną można i warto „zautomatyzować”, aby zapewnić:

– najlepszą kontrolę powtarzalności i dokładnego wykonania operacji technologicznych

– pełne raportowanie o rzeczywistym przebiegu procesu

– automatyczne dopasowywanie parametrów pracy (prąd, mieszanie, filtracja) do każdego detalu

Korzystamy do tego celu ze znaczników RFID.

Co to jest? Jest to niewielki i tani znacznik elektroniczny, przytwierdzony do zawieszonego detalu.

Zawiera  w sobie zaprogramowane na stanowisku początkowym informacje o procesie i wymienia je z odbiornikiem przy wannie, ustalając właściwe dla danego detalu parametry pracy

  • Automatyczne włącza prostownik, filtr i inne urządzenia
  • Nastawia zadane parametry obróbki (U, I, dozowanie…)
  • Sprawdza i potwierdza właściwe wykonanie kroku obróbki. Minimalizuje błędy
  • Przekazuje dane do raportu jakości

Ich zastosowanie daje ogromne możliwości doskonalenia. Pozwala zbudować jednolity system sterowania anodownią lub galwanizernią. Szczegółowo rejestruje parametry produkcji, co zwiększa wydajność pracy i pozwala wznieść kontrolę jakości na najwyższy poziom.

  • Większa dokładność i powtarzalność procesów
  • Ułatwienie dla pracownika
  • Obiektywna kontrola i raporty o detalach
  • Poprawa organizacji i wydajności produkcji