Próby praktyczne kąpieli galwanicznych

Próby praktyczne kąpieli galwanicznych są niezwykle przydatnym narzędziem w naszym Laboratorium oraz w galwanizerniach naszych Klientów.

Kiedy analiza kąpieli galwanicznej pod kątem składu jest niewystarczająca, wtedy bardzo pomocnym narzędziem okazują się być testy praktyczne. Ich zaletą jest fakt, że w skali laboratoryjnej, w bardzo prosty i przyjemny dla użytkownika sposób, można uwzględnić podczas jednego badania wiele zmiennych. Możemy sprawdzić wzajemnie oddziałujące na siebie warunki, które wpływają na funkcjonowanie kąpieli i ostatecznie na jakość nałożonej powłoki. Możliwe jest również sprawdzenie rozłożenia powłoki w określonych gęstościach prądowych.

Próby praktyczne w naszym laboratorium

W naszym Laboratorium najczęściej stosujemy komórki Hulla. Są one prostym, a zarazem niezwykle pomocnym narzędziem w naszej codziennej pracy. Komórki te stosujemy przy diagnozowaniu bieżących problemów i ich rozwiązywaniu, jak również podczas rutynowych konserwacji kąpieli.

Dokonujemy korekt kąpieli w komórce Hulla i teście V-katody oraz oceny stanu kąpieli. W galwanizerni doświadczalnej wykonujemy również próby galwanizowania detali w skali półtechnicznej.

Próby praktyczne są przydatne również  celu sprawdzenia nowej chemii.

Zadowolenie i satysfakcja naszych Klientów jest priorytetem Technologii Galwanicznych – z tego względu przykładamy dużo starań, aby świadczone przez nas usługi, w tym próby praktyczne, były wykonane na jak najlepszym poziomie oraz z możliwie największą rzetelnością.