Pozwól naturze pozbyć się metali

Naturalny koagulant EKOFLOK skutecznie redukuje metale ciężkie w oczyszczalniach ścieków w galwanizerniach. Praktyczne zastosowanie u Klientów oraz badania pokazują, że działanie EKOFLOKu może zredukować ilość metali ciężkich nawet do 90%!

W każdym miesiącu przybywa zadowolonych Klientów.

EKOFLOK jest gotowym do użycia, płynnym produktem.

Dodatkowo ma jeszcze jedną, nietypową zaletę, która sprawia, że jest podwójnie ekologiczny.
EKOFLOK to koagulant pochodzenia roślinnego. Pochodzi z odnawialnych upraw czarnej akacji w Brazylii. Nie jest produktem ciężkiej syntezy organicznej. Jest w 100% biodegradowalny i nie powoduje wtórnego zanieczyszczenia ścieku.
Stosując go, będziecie mieli dodatkowo poczucie szczególnego przyczyniania się do ochrony środowiska i to do tego za bardzo umiarkowaną cenę.

Natura pomaga naturze! Powstaje w naturalny sposób, pomaga oczyścić się wodzie, po czym znika w naturalny sposób w procesie biodegradacji.

Poniższe zdjęcia pokazują proces oczyszczania ścieku z cynkowni.
Po lewej stronie pokazano efekt uzyskany po dozowaniu EKOFLOKu i polielektrolitu Sifloc 540. Widać, jak wiele zanieczyszczeń ukrywało się jeszcze w pozornie czystej wodzie.

Ekoflok ma wiele zalet

  • obniżenie stężenia metali od 50 do 90%
  • dłuższa żywotność jonitów, bo muszą pochłaniać mniej metali
  • większa ekonomia w porównaniu ze standardowymi koagulantami
  • mniejsza mętność ścieku
  • brak zmiany pH przy dozowaniu – oszczędność w korekcie pH
  • wtórnie nie zanieczyszcza ścieków żelazem, chlorkami i siarczanami
  • w większości przypadków pozwala zmniejszyć dawkę flokulantu w dalszych etapach oczyszczania
  • zmniejsza korozję rurociągów
  • odbarwia ścieki
  • jest bezpieczny w użyciu

Na poniższym wykresie przedstawiono stężenia cynku i niklu w ścieku oczyszczonym w jednej z większych galwanizerni w Polsce. Porównanie odniesiono do specjalnego koagulantu nieorganicznego, bardzo często stosowanego do strącania metali ciężkich.

Jak można zauważyć, stężenia metali w przypadku zastosowania EKOFLOKu są znacznie mniejsze i – co najważniejsze dla Klienta – EKOFLOK jest bardziej ekonomiczny.