Analiza jonowa

Chromatografia jonowa to ciesząca się rosnącą popularnością metoda oznaczania jonów, która jednocześnie charakteryzuje się wysoką efektywnością i miarodajnością wyników. Z tego względu badania przy użyciu chromatografii jonowej wykorzystywane są przez podmioty z różnorodnych branż, szczególnie, że jest ona znacznie bardziej wydajna aniżeli klasyczne typy chromatografii.

Analiza jonowa realizowana w murach naszego Laboratorium odbywa się przy wykorzystaniu nowego chromatografu jonowego METROHM 930 IC FLEX oraz zasłużonego, starszego modelu METROHM 861. Analiza zdysocjowanych składników (w postaci jonowej) przebiega wyjątkowo szybko, natomiast uzyskane wyniki są niezwykle precyzyjne.

Proces chromatografii jonowej w naszym laboratorium

Chromatograf jonowy  METROHM 861 jest przede wszystkim używany do badania wody i ścieków, przy oznaczaniu jonów takich jak:

  • miedź, nikiel, cynk, kobalt, mangan, ołów, kadm, lit, sód, potas, wapń, magnez, żelazo (III),
  • fluorki, chlorki, bromki, azotyny, azotany, fosforany i siarczany.

Chromatograf jonowy METROHM 930 IC FLEX pozwala dodatkowo na analizę amin obecnych m.in. w kąpielach stopowych cynk-nikiel. Charakteryzuje się wysoką czułością podczas analizy anionów i kationów oraz substancji polarnych. Dla tego modelu możliwe jest wykorzystania każdego rodzaju supresji, detekcji oraz korzystania z każdej kolumny. Ponadto, urządzenie jest niezwykle przyjazne dla użytkownika – posiada automatyczny podajnik próbek zwiększający wydajność pracy.

Metoda może być z powodzeniem wykorzystywana do oznaczeń jonowych organicznych i nieorganicznych związków o bardziej złożonej budowie np. katalizatorów stosowanych w kąpielach do chromowania. Niezależnie jednak jaki rodzaj materiałów pragniesz przebadać, możesz mieć pewność, że chromatografia jonowa przeprowadzona przez specjalistów z Technologii Galwanicznych, będzie cechować się wysokim poziomem i profesjonalizmem wykonania. Zadowolenie naszych Klientów jest bowiem naszym nadrzędnym celem.