Powłoki chromowe

Chromowanie bębnowe

Rewolucyjne chromowanie HEX-A-GONE Revolution

Kąpiel do chromowania HEX-A-GONE Revolution służy do osadzania dekoracyjnych, jasnych powłok chromowych w bębnach. Oferując doskonałą wgłębność i zdolność krycia zachowując łatwość obsługi elektrolitu. Nie zawiera ona chromu sześciowartościowego (kwasu chromowego), lecz oparta jest na bazie trójwartościowych związków chromu. Przyczynia się to znacznie do ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa pracy. Oprócz tego nie jest konieczne oddzielne odprowadzanie ścieków i redukcja chromu (VI) podczas oczyszczania. Umożliwia łatwe chromowanie drobnych, trudnych do wieszania detali. Znacznie lepszy efekt od bębnowych „zamienników” chromu dekoracyjnego!

Chromowanie zawieszkowe

Chromowanie trójwartościowe siarczanowe SLOTOCHROM CR 1540

Kąpiel do chromowania błyszczącego CR 1540 jest łatwą w obsłudze kąpielą z szerokim zakresem zawartości bezwodnika kwasu chromowego. Bezproblemowe osadzanie chromu jest możliwe już w zakresie 180 – 300 g/l. Składniki kąpieli mogą być monitorowane analitycznie. Możliwa jest również konwersja zwykłych kąpieli chromowych do chromowania błyszczącego SLOTOCHROM CR 1540.

Chromowanie błyszczące SLOTOCHROM DR 1140

Kąpiel do chromowania SLOTOCHROM DR 1140 służy do osadzania dekoracyjnych powłok chromowych o maksymalnej grubości 0,2 µm. Nie zawiera ona chromu sześciowartościowego (kwasu chromowego), lecz oparta jest na bazie trójwartościowych związków chromu. Przyczynia się to znacznie do ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa pracy. Oprócz tego nie jest konieczne oddzielne odprowadzanie ścieków i redukcja chromu (VI) podczas oczyszczania. Elektrolit ten pracujące na bazie siarczanów, jest wolny od związków amonu. Kąpiel do chromowania SLOTOCHROM DR 1140 pracuje bez zwilżacza zawierającego PFOS (PFT). Dzięki temu unika się ograniczeń dla chromowania dekoracyjnego. Powłoki uzyskane z kąpieli są jasne i podobne w wyglądzie do powłok uzyskiwanych z kąpieli na bazie chromu sześciowartościowego. Kąpiel ta nie wykazuje wrażliwości na pasywność powłoki niklowej ani na przerwy prądowe w chromowaniu. Nie występują przypalenia w wysokich gęstościach prądowych. Anody pomocnicze i osłony na anody są wymagane tylko przy bardzo skomplikowanych detalach. Otwory lub inne wycięcia w elementach przeznaczonych do chromowania nie muszą być zaślepiane.

Chromowanie techniczne

Chromowanie techniczne oparte na katalizatorze organicznym CROMO TG

Jest to proces chromowania technicznego oparty na katalizatorze bezfluorkowym. CROMO TG jest wysoce wydajnym, pozbawionym fluorków procesem chromowania technicznego, niepowodującym korozji instalacji, o katodowej wydajności prądowej rzędu 25-27%. Technologia ta posiada wiele zalet w porównaniu do siarczanowych, konwencjonalnych kąpieli chromowych jak również, kąpieli z katalizatorem fluorokrzemianowym. Zalety to wysoka wydajność prądowa procesu ( Np: 1µ/min przy 60 A/dm²), brak fluorków: nie powoduje korozji instalacji, powłoka mikrospękana, uzyskujemy 1000 mikrospękań na cm liniowy, błyszcząca powłoka o twardości 1000-1200 HV, równomierny depozyt chromowy odporny na przypalenia. Kąpiel bez katalizatorów opadających na dno wanny, nie atakuje zawieszek tytanowych etc. Możliwość nakładania powłok wielowarstwowych na przykład na podwarstwie chromu bez spękań daje bardzo wysoką odporność korozyjną. Wysoka wydajność prądowa, zależna od gęstości prądu do 27%. Ekonomika procesu redukcja kosztów chromowania oszczędność rzędu 35% w stosunku do kąpieli tradycyjnych. Wzrost wydajności do 70%.