Niklowanie chemiczne

SLOTONIP NP 1150

Produkt jest kąpielą niklowania chemicznego. SLOTONIP NP 1150 to proces bezprądowego (chemicznego) osadzania powłok niklowych z zawartością fosforu na podłożach metalicznych oraz niemetalicznych. Powłoki osadzane w kąpieli SLOTONIP NP 1150 są wolne od ołowiu i kadmu i spełniają wymagania RoHS. Nałożone powłoki są jasne, półbłyszczące do błyszczących z zawartością fosforu 6 – 9%. Kąpiel jest łatwa w prowadzeniu. Wartość pH regulowana jest amoniakiem. Szybkość osadzania wynosi około 18 – 22 mikronów/godzinę. Roztwór jest sporządzany i uzupełniany gotowymi mieszankami dodatków, co upraszcza pracę.