Badanie zawartości substancji organicznych

Zawartość substancji organicznych w próbkach badamy przy pomocy techniki UPLC, która znajduje szerokie zastosowanie na wielu płaszczyznach. Począwszy od farmaceutycznych, prawnych, aż po medyczne i galwanotechnikę. UPLC jest również ważnym narzędziem w dziedzinie badań i produkcji.

Zachęcamy do korzystania z wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej. Służy nam ona do wykonywania analiz jakościowych i ilościowych, m.in. związków powierzchniowo-czynnych, kwasów i soli organicznych oraz nośników i wybłyszczaczy w kąpielach galwanicznych. Żadna próbka nie ma przed nami tajemnic. Sprawdzimy jakość waszych dodatków galwanicznych i nie tylko.

Analiza substancji organicznych w naszym laboratorium

Detektor ACQUITY PDA   – identyfikacja związków ze spektralną dokładnością…

Chromatograf WATERS na co dzień służy potrzebom naszych Klientów, wykonując najbardziej wyrafinowane analizy. Jedną z jego części jest detektor ACQUITY UPLC PDA (Photodiode Array), który jest przepływowym spektrofotometrem, gdzie z powodzeniem możemy oznaczyć wiele związków, przede wszystkim tych używanych w galwanotechnice. Detektor umożliwia również w zaawansowanym układzie optycznym wykrywanie śladowych ilości zanieczyszczeń.

Detektor masowy ACQUITY QDa  – teraz żadna kąpiel nie ma przed nami tajemnic…

Detektor masowy jest jednym z kilku elementów układu UPLC-MS Waters, który od dłuższego czasu wykorzystujemy do badania składu kąpieli galwanicznych, głównie dodatków organicznych. Pozwala on na bardzo dokładne określenie zawartości substancji w badanej próbce, jednocześnie otrzymujemy masę oznaczanych związków. Krótko mówiąc – wiemy co i w jakiej ilości jest w próbce. Sam detektor masowy stanowi integralną część całego układu UPLC i w jednym nastrzyku próbki otrzymujemy widma dla fotodiody (PDA), jak i dla detektora masowego (QDA). W związku z tym po kilku minutach analizy otrzymujemy wiele danych, które potwierdzają się wzajemnie, co sprawia że wyniki są bardzo precyzyjne.

Zadowolenie i satysfakcja naszych Klientów jest priorytetem Technologii Galwanicznych – z tego względu przykładamy dużo starań, aby świadczone przez nas usługi, w tym analizy za pomocą techniki UPLC, były wykonane na jak najlepszym poziomie oraz z możliwie największą rzetelnością.