Filtry automatyczne Titan

Zapewnienie stałej, bardzo dobrej  jakości elektrolitu to podstawa dobrze prowadzonego procesu. Zmiana systemu filtracji z klasycznych, wymagających obsługi urządzeń na automatyczne systemy filtracji Titan to inwestycja, która procentuje.

Niezawodna filtracja

 • automatyczny cykl regeneracji złoża filtracyjnego zapewnia stałą doskonałą czystość elektrolitu
 • nie generuje dodatkowych odpadów poza ściekami popłucznymi
 • złoże filtracyjne dobierane jest optymalnie do kąpieli filtrowanej
 • wydajność aż do 80m3/h • amerykańska solidność i niezawodność

 

Symulacja zwrotu kosztów inwestycji w filtr automatyczny serii Titan w porównaniu z zastosowaniem filtrów przekładkowych

Zasada działania

Filtracja ciągła odbywa się do momentu nasycenia złoża filtracyjnego. Po jego zapełnieniu filtr automatycznie uruchamia harmonogram czyszczenia złoża.
Pracę filtra możemy więc podzielić na dwa etapy:

• Filtracja – roztwór pobierany jest z wanny procesowej i filtrowany na złożu filtracyjnym pod kontrolą sterownika PLC
• Czyszczenie – Intensywne mieszanie złoża z powietrzem i wodą doprowadza do usunięcia osadów prosto do oczyszczalni ścieków. Złoże wymienia się raz na kilka lat.

Typoszereg serii Titan

Typ Moc Wydajność m³/h
P50 1,1 10
P70 2,2 15
P150 4 30
P200 5,5 45
W50 1,1 10
W100 2,2 20
W150 3 30
W200 4 40
W300 5,5 60
W400 7,5 90
W500 10 110
 • pomijalne koszty obsługi
 • brak konieczności wymiany materiałów filtracyjnych
 • przedłużona trwałość kąpieli
 • stabilność produkcji
 • wyższa wydajność dzięki większej gęstości prądu
 • gładsze powłoki
 • wysoka jakość produktu finalnego
 • kąpiele stosowane w galwanotechnice
 • kąpiele stosowane przy anodowaniu aluminium