Roboty załadunkowe

Otwieranie pokrywy

Automatyczny system otwierania/zamykania pokrywy agregatów Progalvano.

Automatyczny załadunek

Automatyczne stanowisko załadunku/rozładunku ageratów Progalvano.