Pasywacja i chromianowanie

Pasywacja i uszczelnianie to niezbędne dopełnienie niektórych procesów galwanicznych, przede wszystkim cynkowania i powłok stopowych, choć także metali kolorowych i srebra.

Ten finał ma ogromne znaczenie:

 • podnosi odporność korozyjną
 • poprawia wygląd
 • nadaje specjalne właściwości, na przykład zmienia współczynnik tarcia

Podstawą są produkty firmy Schloetter, choć także w tej gamie produktów ciągle poszukujemy dobrych nowości ze świata.

Wśród produktów firmy Schloetter wyróżnić można dwie grupy:

 • pasywacje trójwartościowe SLOTOPAS
 • chromianowania sześciowartościowe METAPAS

SLOTOPAS

Pasywacje oparte na związkach chromu trójwartościowego SLOTOPAS pozwalają na spełnienie wszystkich wymagań jakościowych stawianych nowoczesnym powłokom cynkowych oraz stopom cynku.

Dają możliwość wykończenia o zróżnicowanej odporności korozyjnej, a także barwie:

 • żółtej (takiej jak z kąpieli sześciowartościowych, bez barwników!)
 • niebieskiej o standardowej i podwyższonej odporności korozyjnej
 • czarnej
 • opalizującej – charakterystycznej dla pasywacji grubopowłokowych o bardzo wysokiej odporności korozyjnej

SLOTOPAS PC 1200

Do nakładania wolnych od chromu(VI) warstw chromianowych na powłokach cynkowych i stopach o zawartości cynku 0,2-0,4%. Pasywacja pracuje w umiarkowanych temperaturach roboczych, w zakresie 25 – 35°C. Kolor konwersyjnych powłok, otrzymany przez zanurzenie elementów, jest niebieskawo-żółtawo-zielonkawy. W przeciwieństwie do pasywacji opartych na związkach chromu(VI), które tracą dobre właściwości antykorozyjne w temp. 80-90°C, warstwy chromianowe otrzymane w kąpieli SLOTOPAS PC 1210 nie tracą w tej temperaturze właściwości ochronnych, a wygrzewanie pasywowanych elementów  w temp. ok. 100°C poprawia jeszcze odporność korozyjną.

SLOTOPAS HK 10

SLOTOPAS HK 10 jest pasywacją nie zawierającą chromu sześciowartościowego, która znajduje zastosowanie dla powłok galwanicznych pokrytych cynkiem i stopem cynk–żelazo. Na powierzchni cynkowej pasywacja przybiera wykończenie lekko niebieskawo–żółto–zielonkawe, a na stopach cynk-żelazo intensywnie żółtawo–zielone. Osiągana odporność korozyjna jest doskonała i porównywalna z ochroną żółtych pasywacji opartych na chromie (VI). Badania na częściach seryjnych potwierdzają, że jeśli proces jest przeprowadzony właściwie, to odporność korozyjna, którą określa badanie DIN 50979 może być bardzo znacząco przekroczona. W przeciwieństwie do żółtych chromianowań z Cr VI,  które tracą odporność korozyjną przy wygrzewaniu w temperaturze powyżej 80-90°C, warstwa chromianowa SLOTOPAS HK 11 nie traci swoich właściwości odpornościowych podczas wygrzewania detali w temp. 80-90°C. Wygrzewanie detali chromianowanych w kąpieli SLOTOPAS HK 11 w 100°C zwiększa ich odporność korozyjną. Ponadto nawet krótkie wygrzewanie w 150°C nie powoduje zmniejszenia odporności korozyjnej detali.

SLOTOPAS Z 10 BLAU

Pasywacja SLOTOPAS Z 10 blau zawiera związki chromu 3- wartościowego, fluorki, inhibitor żelaza, kobalt i jest wolna od Cr VI. Z kąpieli SLOTOPAS Z 10 blau można otrzymać na powierzchniach cynkowych intensywną, jednolitą, niebiesko-fioletową warstwę ochronną, wyraźnie poprawiającą odporność korozyjną spełniającą wymogi normy DIN 50961 nawet po hartowaniu przez 24h w 120ºC. Zachowuje doskonałą odporność barwy po wygrzewaniu (ok. 200-210oC), jakie stosuje się do odwodorowywania. Pasywacja SLOTOPAS Z 10 blau zawiera inhibitor żelaza, co wydłuża żywotność kąpieli. W szczególnych przypadkach obróbki, np. rur stalowych można wzmocnić kąpiel dodatkiem inhibitującym SLOTOPAS ZB. Składniki kąpieli są dostarczane w postaci płynnej, co upraszcza sporządzanie i uzupełnianie.

SLOTOPAS Z 12 BLAU

Cienkowarstwowe pasywacje oparte na trójwartościowym chromie z naszej serii SLOTOPAS Z, tworzą niebiesko-fioletową warstwę ochronną na galwanicznie osadzonych powłokach cynkowych. Jeśli wymagany jest jeszcze bardziej intensywny odcień, do kąpieli pasywacyjnej można dodać wzmacniacz koloru SLOTOPAS Z 12 blau. Intensywność koloru można regulować poprzez dostosowanie dawki dodatku Zastosowanie dodatku SLOTOPAS Z 12 blau nie ma wpływu na ochronę antykorozyjną.

SLOTOPAS z 20 BLAU

Pasywacja SLOTOPAS Z 20 blau zawiera związki chromu 3-wartościowego, fluorki, inhibitor żelaza, kobalt i jest wolna od Cr VI. Z kąpieli SLOTOPAS Z 20 blau można otrzymać na powierzchniach cynkowych intensywną, jednolitą, niebiesko-fioletową warstwę ochronną, wyraźnie poprawiającą odporność korozyjną spełniającą wymogi normy DIN 50961 nawet po hartowaniu przez 24h w 120ºC. Zachowuje doskonałą odporność barwy po wygrzewaniu (ok. 200-210oC), jakie stosuje się do odwodorowywania. Pasywacja SLOTOPAS Z 20 blau zawiera inhibitor żelaza, co wydłuża żywotność kąpieli.  W szczególnych przypadkach obróbki, np. rur stalowych można wzmocnić kąpiel dodatkiem inhibitującym SLOTOPAS ZB lub SLOTOPAS FE 1162. Składniki kąpieli są dostarczane w postaci płynnej, co upraszcza sporządzanie i uzupełnianie.

SLOTOPAS PF 1060

Kąpiel SLOTOPAS PF 1060 stosuje się do czarnej pasywacji elektrolitycznych powłok alkalicznego cynku. W wyniku procesu otrzymuje się czarną, jednolitą powłokę o świetnej odporności korozyjnej w połączeniu z procesem uszczelniania. Do obróbki końcowej zaleca się użycie produktów z serii SLOTOFIN, które poprawiają odporność korozyjną i pozwalają na otrzymanie gładkiej i szczelnej powierzchni. Pasywacja SLOTOPAS PF 1060 zawiera związki chromu trójwartościowego. Nie zawiera natomiast chromu sześciowartościowego ani fluorków.

SLOTOPAS Z 30 T

Kąpiel SLOTOPAS Z 30 T to pasywacja oparta na związkach chromu trójwartościowego. Wytwarza ona na powierzchniach Zn równą, wolną od chromu(VI) powłokę pasywną o dobrych właściwościach przeciwkorozyjnych, które można poprawić przez zastosowanie odpowiedniego uszczelniacza. Wygrzewanie detali w temperaturze 120 stopni nie ma żadnego wpływu na wygląd ani odporność korozyjną. Wygrzewanie w temperaturach wyższych może spowodować jedynie lekkie przebarwienie powłoki bez wpływu na wysoką odporność korozyjną przekraczającą wymagania normy DIN 50979. Po pasywacji SLOTOPAS Z 30 T polecamy zastosowanie uszczelniacz z rodziny SLOTOFIN, z uwagi na: zwiększenie odporności korozyjnej, poprawę walorów wizualnych. Przede wszystkim pasywacja SLOTOPAS Z 30 T została opracowana jako produkt do detali obrabianych bębnowo, można jednak używać jej do linii zawieszkowych, przy zachowaniu wyższego pH roboczego kąpieli. Świeżo sporządzona kąpiel wykazuje wyższą aktywność należy zatem odpowiednio skrócić czas obróbki w początkowym okresie. W przypadku obrabiania detali, których kształt może narażać kąpiel na zanieczyszczenia żelazem, sugerujemy dodawanie inhibitora Slotopas ZB w celu wydłużenia żywotności kąpieli.

SLOTOPAS PA 1430

Kąpiel SLOTOPAS PA 1430 stosowana jest do pasywacji galwanicznie osadzonych powłok stopu Zn-Ni. Wytwarza ona na powierzchniach Zn-Ni barwnie iryzującą powłokę pasywną o dobrych właściwościach przeciwkorozyjnych. Pasywacja SLOTOPAS PA 1430 zawiera trójwartościowe związki chromu i jest wolna od chromu(VI), kobaltu i fluorków. Detale wykonane w kąpieli SLOTOPAS PA 1430 spełniają wymagania normy DIN 50979 dotyczące odporności na korozję przy uprzednim wygrzewaniu (24 godziny przy 120°C) dla elementów na zawieszkach i dla elementów w bębnach.

SLOTOPAS PA 1030

Kąpiel SLOTOPAS PA 1030 jest stosowana do pasywacji galwanicznie osadzonych powłok cynkowych, niezależnie czy z kąpieli cyjankowych, kwaśnych czy alkalicznych. Jest to jednostopniowy proces, który można stosować zarówno w zawieszkach, jak i obróbce bębnowej. Pasywacja zawiera związki chromu (III) i fluorki, jednak nie zawiera kobaltu. W trakcie procesu powstaje jednolita powłoka ochronna o szerokim zakresie tolerancji w zakresie stężenia i czasu zanurzenia, natomiast kąpiel jest łatwa w monitorowaniu i korygowaniu. Kąpiel jest prowadzona poprawnie ma długi okres użytkowania a wymagana odporność korozyjna wg DIN 50979 jest łatwo osiągana i może być nawet wyższa. W przypadku, gdy SLOTOPAS PA 1030 jest obciążona dużą ilością żelaza (np. stalowe części) zaleca się stosowanie inhibitora SLOTOPAS FE 1161, który powoduje obniżenie jego hamującego wpływu i możne znacznie wydłużyć okres użytkowania pasywacji.

SLOTOPAS PA 1180

Pasywacja SLOTOPAS PA 1180 służy do pasywacji warstw ZnNi. Na powierzchniach cynkowo-niklowych wytwarza warstwę ochronną o dobrych właściwościach antykorozyjnych. Zawiera trójwartościowe związki chromu i jest wolna od Cr (VI), kobaltu i fluoru.

SLOTOPAS PA 1240

Pasywacja SLOTOPAS PA 1240 stosowana jest do bezpośredniej pasywacji odlewów cynkowych. Tworzy jednolitą, jasną, niebieską, bezbarwną warstwę ochronną z dobrą ochroną antykorozyjną i dobrą stabilnością temperaturową, bez chromu (VI). Charakteryzuje się szerokim zakresem działania i długą żywotnością. Pasywacja SLOTOPAS PA 1240 zawiera trójwartościowe związki chromu oraz fluorki.

SLOTOPAS Z 60

Kąpiel SLOTOPAS Z 60 to czarna pasywacja oparta na związkach chromu trójwartościowego. Wytwarza ona na powierzchniach Zn czarną, równą, wolną od chromu(VI) powłokę pasywną o dobrych właściwościach przeciwkorozyjnych, które można poprawić przez zastosowanie odpowiedniego uszczelniacza.

SLOTOPAS PC 1210

Pasywacja pracuje w umiarkowanych temperaturach roboczych, w zakresie 25 – 35°C. Kolor konwersyjnych powłok, otrzymany przez zanurzenie elementów, jest żółto-opalizujący. W przeciwieństwie do pasywacji opartych na związkach chromu(VI), które tracą dobre właściwości antykorozyjne w temp. 80-90°C, warstwy chromianowe otrzymane w kąpieli SLOTOPAS PC 1210 nie tracą w tej temperaturze właściwości ochronnych, a wygrzewanie pasywowanych elementów  w temp. ok. 100°C poprawia jeszcze odporność korozyjną.

SLOTOPAS PC 1560

Żółta pasywacja SLOTOPAS PC 1560 zawiera barwniki organiczne i wytwarza na cynku warstwy pasywne bez chromu(VI). Może pracować w umiarkowanych temperaturach w zakresie 35°C. Warstwy osadzone przez zanurzenie charakteryzują się żółtawo-czerwono-zielonkawym wyglądem. W przeciwieństwie do pasywacji zawierających chrom(VI), które tracą dobrą ochronę antykorozyjną już przy obciążeniu termicznym w zakresie 80 – 90°C, powierzchnie pokryte SLOTOPAS PC 1560 nie wykazują tego efektu. Wręcz przeciwnie, temperatury ok. 100°C poprawiają odporność na korozję. Dodatkowe uszczelnienie produktem z naszej serii SLOTOFIN daje jednolity, przezroczysty i atrakcyjny wygląd wykończenia powierzchni z dodatkowym zwiększeniem odporności na korozję.

SLOTOPAS NT 10

Kąpiel uzupełniająca SLOTOPAS NT 10 służy do obróbki końcowej powłok stopu cynku/niklu po pasywacji. Na czarno pasywowanych powłokach stosowany jest roztwór SLOTOPAS NT 10 jako alternatywa koniecznego zazwyczaj lakierowania. Roztwór SLOTOPAS NT 10 sprawia, że czarno pasywowane powłoki stają się odporne na dotyk, ścieranie i zadrapanie i stanowią konieczną ochronę przeciwkorozyjną. Pasywowane transparentnie powierzchnie cynk/nikiel poprzez działanie roztworu SLOTOPAS NT 10 są odporne w znacznym stopniu na pozostawianie odcisków palców. Dzięki temu znacznie ułatwione jest posługiwanie się gotowymi produktami. Czysto nieorganiczny roztwór SLOTOPAS NT 10 może być także używany w przypadkach, gdy nie dopuszczalne jest stosowanie organicznych powłok końcowych, na przykład na rurociągach.

SLOTOPAS HK 20

SLOTOPAS HK 20 jest pasywacją grubopowłokową, niezawierającą chromu, która znajduje zastosowanie dla powłok galwanicznych pokrytych cynkiem i stopem cynk–żelazo. Na powierzchni cynkowej pasywacja przybiera wykończenie lekko niebieskawo – żółto – zielonkawe, a na stopach cynk – żelazo opalizująco niebieskawo – zielone. Osiągana odporność korozyjna jest doskonała i porównywalna z ochroną żółtych pasywacji opartych na chromie (VI). W przeciwieństwie do żółtych chromianowań z Cr VI,  które tracą odporność korozyjną przy wygrzewaniu w temperaturze powyżej 80 – 90°C, warstwa chromianowa SLOTOPAS HK 20 nie traci swoich właściwości odpornościowych podczas wygrzewania detali w temp. 80 – 90°C. Ponadto, wygrzewanie detali chromianowanych w kąpieli SLOTOPAS HK 20 w 100°C zwiększa ich odporność korozyjną.

SLOTOPAS ZNT 40

SLOTOPAS ZNT 40 jest przeznaczony do przeźroczystej pasywacji powłok ZnNi. Na powierzchniach ZnNi tworzy warstwę ochronną wolną od chromu (VI) i fluorków, o dobrych właściwościach antykorozyjnych. Pasywacja SLOTOPAS ZNT 40 zawiera trójwartościowe związki chromu. Spełnia wymagania normy DIN 50979 dot. odporności na korozję, po uprzednim starzeniu cieplnym 24 godziny w temperaturze 120°C i bez niego, zarówno na zawieszczce, jak i w bębnie.

SLOTOPAS ZNT 70

Kąpiel pasywacyjna SLOTOPAS ZNT 70 służy do pasywacji galwanicznie osadzonych powłok ZnNi. Przez pasywację uzyskuje się przeźroczyste warstwy ochronne bez sześciowartościowego chromu i fluorków, z dobrą ochroną antykorozyjną. Testy potwierdziły, że właściwości antykorozyjne powłok pasywowanych, zarówno po starzeniu cieplnym, jak i bez niego (24 godziny w temperaturze 120°C), w pełni spełniają wymagania normy DIN EN ISO 9227. SLOTOPAS ZNT 70 zawiera trójwartościowe związki chromu. Kąpiel działa tylko z jednym płynnym dodatkiem, a dodatkowe uszczelnienie służy do zwiększenia skuteczności ochrony antykorozyjnej.

SLOTOPAS ZNT 80

Pasywacja przeznaczona do powłok ZnNi, nadająca detalom wygląd stali nierdzewnej. Tworzy ona jednolicie przezroczystą, wolną od chromu(VI) warstwę ochronną o dobrych właściwościach antykorozyjnych. Pasywacja SLOTOPAS ZN T 80 zawiera trójwartościowe związki chromu, jak i fluorki. Kąpiel przygotowuje się i uzupełnia z użyciem tylko jednego dodatku ciekłego.

SLOTOPAS ZNC 50

Kąpiel SLOTOPAS ZNC 50 stosowana jest do pasywacji galwanicznie osadzonych powłok stopu cynk – nikiel. Wytwarza ona na powierzchniach Zn-Ni barwnie iryzującą powłokę pasywną o dobrych właściwościach przeciwkorozyjnych. Pasywacja SLOTOPAS ZNC 50 zawiera trójwartościowe związki chromu i jest wolna od chromu(VI) i kobaltu. Detale wykonane w kąpieli SLOTOPAS ZNC 50 spełniają wymagania normy DIN 50979 dotyczące odporności na korozję przy uprzednim wygrzewaniu (24 godziny przy 120 °C) dla elementów na zawieszkach i dla elementów w bębnach.

SLOTOPAS ZN 300

Pasywacja SLOTOPAS ZN 300 oparta jest na związkach chromu (III) oraz fluorkach. Nie zawiera związków kobaltu i sześciowartościowego chromu. Na powłokach stopu cynk/nikiel wytwarzają się ciemne, słabo iryzujące powłoki. Dla uzyskania najlepszych efektów pasywację SLOTOPAS ZN 300 stosuje się wspólnie z występującym po niej uszczelniaczem lub lakierem, dzięki czemu uzyskujemy równomiernie czarne powłoki z dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

SLOTOPAS Z ZE 20

Jest to proces wykorzystywany do czarnego chromianowania cynku oraz stopu cynku i żelaza. Uzyskane warstwy chromianowe są głęboko czarne i stosunkowo odporne na ścieranie. Ponadto, są mniej podatne na wymywanie spowodowane pozostałościami wody po suszeniu powietrzem. Chromianowanie SLOTOPAS Z ZE 20 może być stosowane jako proces jednostopniowy lub dwustopniowy, razem z kąpielą utrwalającą CF, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania lub geometrii części. W tym przypadku uzyskuje się nieco bardziej błyszczący wygląd elementów chromowanych. W szczególnych przypadkach (np. dla elementów obrabianych termicznie), powłoki ze stopów cynku i żelaza, które zostały poddane chromianowaniu za pomocą SLOTOPAS Z ZE 20, mogą być następnie poddane obróbce wtórnej za pomocą środka uszczelniającego SLOTOFIN 10. Uszczelnienie zwiększa odporność cieplną warstwy chromianowej, bez zmniejszania odporności na korozję po obciążeniu cieplnym przez 24 godziny w 140°C. W przypadku chromianowania powłok cynkowych, proces przebiega bez srebra. Daje to korzyści w zakresie ochrony antykorozyjnej. Spełniane są zarówno wymagania przemysłu samochodowego, jak i wymagania normy DIN 50962. Odporność na korozję poprawia się poprzez suszenie w wyższej temperaturze (70 – 100°C). Powłoki cynkowe muszą być chromianowane w roztworze zawierającym srebro dodane jako środek METAPAS Agens. Odporność na korozję spełnia wymagania normy DIN 50061.

SLOTOPAS ZE 160

SLOTOPAS ZE 160 służy do wykańczania powłok stopowych z cynku i żelaza, o zawartości żelaza w stopie od 0,7 do 0,9%. Uzyskuje się czarne warstwy pasywne, bez sześciowartościowego chromu. W celu ujednolicenia czarnego wyglądu powłoki i zwiększenia skuteczności ochrony antykorozyjnej warstwę pasywną dodatkowo zabezpiecza się odpowiednim uszczelniaczem z naszej linii produktów SLOTOFIN.

SLOTOPAS G 10

Żółta pasywacja SLOTOPAS G 10 jest bezchromową (VI) metodą pasywacji dla powłok cynkowych pokrytych galwanicznie. Osadzone warstwy charakteryzują się żółto-zielonym wyglądem. Ich odporność na korozję jest doskonała i całkowicie porównywalna z ochronną skutecznością żółtego chromianu z sześciowartościowym chromem. Testy na częściach seryjnych potwierdzają, że wymagana odporność na korozję zgodnie z normą DIN 50979 jest osiągana, a niekiedy znacznie przekraczana, jeśli system jest eksploatowany prawidłowo. Obciążenie termiczne warstwy ochronnej do ≥ 80°C nie ma wpływu na jakość ochrony antykorozyjnej, w porównaniu z powierzchniami cynkowymi chromianowanymi na żółto Cr(VI). Wręcz przeciwnie, temperatury suszenia do 120°C poprawiają jakość ochrony antykorozyjnej.

SLOTOPAS G 20

Żółta pasywacja SLOTOPAS G 20 jest wolna od Cr(VI). Przeznaczona do powłok cynkowych. Osadzone warstwy mają żółto-czerwono-zielony wygląd. Ich odporność na korozję jest doskonała i całkowicie porównywalna ze skutecznością ochronną żółtego chromianu z sześciowartościowym chromem. W przeciwieństwie do żółtych chromowanych powłok cynkowych z sześciowartościowym chromem, które tracą dobrą odporność na korozję przy obciążeniach termicznych od 80°C, tutaj ten efekt nie występuje.

SLOTOPAS ZNB 60

Kąpiel SLOTOPAS ZNB 60 służy do pasywacji powłok ZnNi, na których tworzy niebieską warstwę ochronną o dobrej skuteczności antykorozyjnej. Nie zawiera sześciowartościowego chromu, kobaltu i fluorków. Zawiera natomiast trójwartościowe związki chromu. Wymagania normy DIN 50979 dotyczące odporności na korozję z uprzednim starzeniem cieplnym i bez niego (24 godziny w 120°C), spełniają wymagania dotyczące powłoki, zarówno w przypadku zawieszek, jak i bębnów.

METAPAS

Chromianowania sześciowartościowe METAPAS to sprawdzone produkty do uzyskiwania powłok o barwie:

 • żółtej
 • czarnej
 • oliwkowej na potrzeby przemysłu wojskowego

Jako uzupełnienie oferty prezentujemy pasywacje i uszczelniacze SPECTRAPAS. Jest to grupa produktów, dzięki któremu możemy sterować odpornością korozyjną nałożonej powłoki cynkowej w szerokim zakresie.

W jej skład wchodzą trójwartościowe pasywacje o różnej odporności korozyjnej. Mogą one być stosowane jako standardowe pasywacje niebieskie, a także grubopowłokowe o irydyzującym wykończeniu.

METAPAS B SCHWARZ

Kąpiel METAPAS B Schwarz przeznaczona jest do tworzenia warstw chromianowych na cynkowych powłokach. Chromianowanie w kąpieli METAPAS B Schwarz tworzy czarną, równomierną warstwę na powierzchni detali i nadaje się do powłok cynkowych otrzymywanych z kąpieli alkalicznych i kwaśnych. Powłoka po wysuszeniu jest odporna na ścieranie i gięcie. Przy zmniejszonym stężeniu składnika METAPAS Agens kąpiel nadaje się do chromianowania oliwkowego. Chromianowanie METAPAS B Schwarz nadaje się zarówno do detali obrabianych na zawieszkach i w bębnach. Proces prowadzi się w temperaturze pokojowej.

METAPAS F SCHWRZ CA

METAPAS F SCHWARZ CA to proces czarnego chromianowania powłok cynkowych. Kąpiel przygotowywana jest za pomocą jednego płynnego koncentratu. Płynny produkt służy również do korekty pH. Chromianowanie stosuje się w temperaturze pokojowej i tworzy głęboko czarne, jednolite powierzchnie, które są odporne na ścieranie i zginanie w stanie suchym. Analiza zazwyczaj nie jest wymagana, a ponieważ wartość pH jest regulowana za pomocą roztworu uzupełniającego, obsługa kąpieli jest bardzo prosta. Kąpiel METAPAS F SCHWARZ CA znajduje zastosowanie na zawieszkach i w bębnach.

METAPAS CC

Kąpiel METAPAS CC służy do podnoszenia odporności korozyjnej powłok cynkowych, chromianowanych na kolor żółty. Kąpiel METAPAS CC w sposób znaczący poprawia przyczepność żółtych warstw chromianowych do powłok cynkowych.

METAPAS 3 BLAU N

Pasywacja METAPAS 3 Blau N jest odpowiednia do powłok cynkowych kwaśnych lub alkalicznych. Zawiera związki chromu (III) i fluorki, jednak jest wolna od sześciowartościowych związków chromu i kobaltu. Komponenty kąpieli są w postaci płynnej, co znacznie upraszcza procedury. Eliminuje to uciążliwe pylenie przy stosowaniu produktów stałych. Pasywacja METAPAS 3 blau N tworzy jednolite niebiesko-fioletowe warstwy ochronne o szerokim zakresie stężeń i czasie zanurzenia. Procedura jest prosta w monitorowaniu i korygowaniu. Pasywacja ma długą żywotność, jeśli jest właściwie prowadzona. Ochronna skuteczność antykorozyjna pasywowanych warstw utworzonych zgodnie z zalecaną procedurą, przekracza wymagania normy DIN 50 961. Proces jest jednostopniowy i nadaje się zarówno do zawieszek, jak i bębnów.

METAPAS OLIVE CA

Swoje zastosowanie znajduje przy chromianowaniu kwaśnych powłok cynkowych. Podczas procesu powstają ciemne, oliwkowozielone powłoki chromianowe. Kąpiel METPAS OLIVE CA może być stosowana zarówno w przypadku zawieszek, jak i procesów w bębnach. Przy prawidłowej eksploatacji można łatwo osiągnąć wymaganą odporność na korozję zgodnie z normą DIN 50961, a nawet znacznie ją przekroczyć.

METAPAS F GELB CA

Jest to proces chromianowania na żółto galwanicznych powłok cynkowych. Przygotowanie i uzupełnianie odbywa się za pomocą płynnych koncentratów. Szybkość usuwania metalu z kąpieli jest niska. W taki sam sposób możliwe jest chromianowanie w zawieszkach i bębnach. W przypadku problematycznych części, przyczepność powłoki chromianowej można poprawić za pomocą kąpieli utrwalającej METAPAS CC, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na korozję.

SPECTRAPAS

Chromianowanie żółte SPECTRAPAS Yellow to proces zabezpieczania antykorozyjnego powłoki cynkowej przez zbudowanie  na niej warstwy sześciowartościowych chromianów.

Odporność korozyjna detali pasywowanych na żółto wynosi kilkaset godzin.

INNE

Poza wymienionymi wyżej produktami oferujemy także pasywacje bezkobaltowe, satynowe oraz grubopowłokowe do ‘zadań specjalnych’. Produkty te produkowane przez amerykańską firmę Columbia Chemicals od lat umożliwiają wielu naszym Klientom spełnianie wymagań korozyjnych lub/i estetycznych niedostępnych wcześniej na polskim rynku.

W każdym z powyższych przypadków odporność korozyjną można poprawić przez zastosowanie uszczelniaczy z rodziny SLOTOFIN.