Pomiar całkowitej zawartości węgla organicznego

Zawartość węgla mierzymy przy pomocy analizatora TOC-L Shimadzu. Mamy możliwość pomiaru węgla organicznego (TOC), nieorganicznego (IC) i azotu całkowitego (TN).

Analizator działa w oparciu o utlenianie w znacznie podwyższonej temperaturze. Jego zadaniem jest określenie zawartości związków organicznych głównie w cieczach, ale możliwa jest również analiza ciał stałych i gazów na niskich poziomach wykrywalności. Utlenianie katalityczne przez spalanie umożliwia utlenianie związków organicznych o niewielkich masach cząsteczkowych łatwo ulegających rozkładowi, jak również związków wielkocząsteczkowych, nierozpuszczalnych i trudno ulegających rozkładowi.

Pomiar całkowitej zawartości węgla organicznego w naszym laboratorium

W przemyśle galwanotechnicznym możemy zbadać zawartość związków organicznych w ściekach, wodzie wodociągowej, jak i w samych kąpielach galwanicznych. Znając zawartość organiki w kąpieli galwanicznej, możemy w przypadku awarii sprawdzić czy ten poziom jest zachowamy. Podwyższona zawartość substancji organicznych świadczy o nietypowych zanieczyszczeniach, które znalazły się w kąpieli, i ta wiedza może przyspieszyć usunięcie przyczyny kłopotów.

Zadowolenie i satysfakcja naszych Klientów jest priorytetem Technologii Galwanicznych – z tego względu przykładamy dużo starań, aby świadczone przez nas usługi, w tym analizy za pomocą analizatora TOC, były wykonane na jak najlepszym poziomie oraz z możliwie największą rzetelnością.