Złoto

AUROSHINE CC

Kąpiel AUROSHINE CC jest słabokwaśnym elektrolitem do osadzania dekoracyjnych powłok kobaltowo – złotych. Otrzymywane powłoki galwanotechniczne są równomierne, twarde i odporne na ścieranie. Zawartość kobaltu w powłoce to 0,2 – 0,3 %. Kąpiel AUROSHINE CC nie zawiera złota. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy uzupełnić kąpiel cyjanozłocinem potasowym.