by Maciej Janiak Maciej Janiak

Technologie Galwaniczne wypadają dobrze na każdym polu działania – także w telewizji. Zapraszamy do obejrzenia filmu o zmianach w łódzkiem dzięki Funduszom Unijnym. Wyciągnij Wnioski – my to zrobiliśmy i zakupiliśmy nowoczesne sprzęty do badań analitycznych w naszym laboratorium. Urządzenia te zwielokrotniły nasze możliwości pomagania Klientom, kontroli jakości i prowadzenia prac badawczo – rozwojowych.

Dzięki Funduszom Unijnym stale się rozwijamy. Zapewniamy, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Życzymy tego i Państwu.