Kontolery serii LD MAX5

LD MAX5

Kontrolery pięciokanałowe do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji.

Mierzone parametry

 • pH
 • ORP (redox)
 • Przewodność
 • Chlor
 • Fluorki
 • Dwutlenek chloru
 • Nadtlenek wodoru
 • Ozon
 • Kwas nadoctowy
 • Zmętnienie
 • Rozpuszczony tlen
 • Brom
 • pięć programowalnych kanałów pomiarowych
 • opcjonalna łączność przez ETHERNET lub 2G/3G
 • przegląd alarmów z poziomu ekranu LCD
 • wejście Stand-by
 • kontrola przepływu
 • opóźnienie startu (do 60 minut)
 • wyjście sterujące pompą obiegową
 • wejście impulsowe wodomierza
 • opcjonalne wyjście analogowe 4-20mA