Kontolery serii JC

JC

Kontrolery jednokanałowe do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji w wykonaniu przeznaczonym do montażu w szynach 96×96.

Mierzone parametry

 • pH
 • ORP (redox)
 • Przewodność
 • Chlor
 • Fluorki
 • Dwutlenek chloru
 • Nadtlenek wodoru
 • Ozon
 • Kwas nadoctowy
 • Zmętnienie
 • Rozpuszczony tlen
 • Brom
 • dwa wyjścia zał/wył
 • alarm poziomu
 • kontrola przepływu
 • wyjście analogowe 4-20mA
 • kompensacja temperatury w standardzie NTC