Kontolery serii LDS

LDS

Kontrolery jednokanałowe do pomiaru najważniejszych parametrów każdej instalacji.

Dostępne konfiguracje

LDSPH
Mierzony parametr: pH
Zakres: 0-14 pH
Kompensacja: temperatura
LDSRH
Mierzony parametr: ORP
Zakres: 0-1000 mV
LDSCL
Mierzony parametr: chlor, brom, nadtlenek wodoru, ozon, kwas nadoctowy, dwutlenek chloru
Zakres: zależny od sondy
LDSCDIND
Mierzony parametr: przewodność indukcyjna
Zakres: 0-3000mS (zależny od sondy)
Kompensacja: temperatura

LDSCD
Mierzony parametr: przewodność
Zakres: 0-300 mS (zależny od sondy)
Kompensacja: temperatura
LDSTORB
Mierzony parametr: poziom zmętnienia
Zakres: 0-9999 NTU
Kompensacja: temperatura
LDSFL
Mierzony parametr: fluorki
Zakres: 0-3 ppm lub 0-1000 mV
Kompensacja: temperatura
LDSDO
Mierzony parametr: rozpuszczony tlen
Zakres: 20 mg/l O2
Kompensacja: temperatura, cisnienie

Mierzone parametry

 • pH
 • ORP (redox)
 • Przewodność
 • Chlor
 • Fluorki
 • Dwutlenek chloru
 • Nadtlenek wodoru
 • Ozon
 • Kwas nadoctowy
 • Zmętnienie
 • Rozpuszczony tlen
 • Brom
 • jeden programowalny kanał pomiarowy
 • opcjonalna łączność przez ETHERNET lub 2G/3G
 • przegląd alarmów z poziomu ekranu LCD
 • wejście Stand-by
 • kontrola przepływu
 • opóźnienie startu (do 60 minut)
 • wyjście sterujące pompą obiegową
 • wejście impulsowe wodomierza
 • opcjonalne wyjście analogowe 4-20mA