by Anna Ziuko Anna Ziuko

Wysokosprawna/wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (Ultra High Performance/Pressure Liquid Chromatography) to jedna z wielu odmian chromatografii cieczowej, stosowana głównie do analiz próbek zawierających nielotne, wielkocząsteczkowe związki chemiczne, przede wszystkim związki organiczne. Metodą UHPLC można analizować znacznie więcej substancji niż metodą np. chromatografii gazowej. Skład fazy ciekłej i rodzaj fazy stacjonarnej jest uzależniony od składu badanych próbek oraz typu oddziaływań wykorzystywanych do rozdzielania analitów. Zazwyczaj stosuje się mieszaninę acetonitrylu i wody. Warto nadmienić, że pierwszy komercyjny wysokosprawny chromatograf cieczowy powstał ok. 1965 roku, natomiast pierwsze w Polsce takie urządzenie niekomercyjne skonstruował w połowie lat 60. XX wieku pracownik Politechniki Gdańskiej – J.S. Kowalczyk.

Metoda chromatografii cieczowej w ciągu ostatnich 50 lat przeszła wielką metamorfozę: zastosowanie krótkich kolumn (gdzie następuje rozdział badanych związków) i ich odpowiedniego wypełnienia o bardzo małych rozmiarach (1.7µm) spowodował, że obecnie czas analizy zajmuje ok. 5 minut, kiedyś było to 45 minut. Polepszyła się też dokładność oznaczanych związków, gdyż jest lepszy rozdział pików. Małe rozmiary wypełnienia kolumn wymusiły zastosowanie dużych ciśnień – 1200 barów, w dawnych modelach HPLC było to ok. 400 barów. Ze względu na obniżenie lepkości roztworów w wyższych temperaturach kolumny UPLC podgrzewa się, aby pracowały w temp. ok. 400C. Pozwala to na zwiększenie prędkości przepływu badanej próbki przez układ i jednocześnie skraca się czas analizy.

Wyżej wymienione zalety spowodowały, że aparaty UHPLC są doskonałymi i niemal idealnymi do oznaczeń dodatków używanych w galwanotechnice. Większość związków używanych w kąpielach do nakładania metali jest oznaczalna ilościowo i jakościowo, tzn. oprócz tego, że jesteśmy w stanie stwierdzić co dozujemy do kąpieli, możemy też określić zawartość danego związku.

Z tych względów taki aparat jest na wyposażeniu Laboratorium Technologii Galwanicznych. Dzięki niemu nie musimy wysyłać próbek za granicę, badanie wszystkich dodatków kąpieli odbywa się na miejscu w Łodzi.

U Konkurencji wielodniowe oczekiwanie na wyniki, u nas badanie „od ręki”. 

Zastosowanie automatycznego podajnika skraca do niezbędnego minimum czas pomiędzy analizą kolejnych próbek. Jest to bardzo ważne kiedy mamy wiele kąpieli do zbadania; w podajniku możemy umieścić maksymalnie 98 fiolek, po rozpoczęciu badania maszyna automatycznie pobiera i dozuje odpowiednią ilość z każdej próbki.  Po zakończeniu pozostaje nam odczytać wyniki. W czasie kiedy urządzenie wykonuje badania można zająć się innymi analizami nie tracąc czasu na obsługę UHPLC.

 

Ponieważ zaletami urządzenia są przede wszystkim szybkość analizy – wyniki mamy już po kilku minutach oraz wysoka dokładność pomiaru, maszyny UHPLC wykorzystuje się do sprawdzania czystości produkowanych leków oraz w przemyśle spożywczym, np. do określania stężenia witamin w sokach.  Poniżej widok wykresów jakie otrzymujemy w badaniu:

Obecnie korzystają z tego urządzenia głównie nasi Klienci, jednak wykonujemy badania również dla pozostałych Klientów. Cena za jeden związek to 50 zł. Dla stałych Klientów przygotujemy specjalną ofertę.

Zapraszamy do korzystania z najnowszej technologii. Z nami zapomnisz o problemach produkcyjnych!

Nawet jeśli się pojawią szybko je usuniemy!!!