by Anna Ziuko Anna Ziuko

Po co nam Towarzystwo Galwanotechniczne?

Uważam, że warto się jednoczyć! Działając wspólnie można osiągnąć więcej.
Stowarzyszenia branżowe są bardzo ważne dla przedsiębiorców. Działając „ponad podziałami” spełniają wiele pożytecznych funkcji:

 • integrują środowisko,
 • przyczyniają się do rozwoju branży,
 • promują produkty i działania branży na zewnątrz,
 • załatwiają sprawy wspólne, ważne dla ogółu: w prawie, ekologii i innych dziedzinach,
 • oceniają wielkość rynku,
 • publikują literaturę fachową,
 • szkolą,
 • biorą udział w ustalaniu norm,
 • są forum wymiany informacji i doświadczeń,
 • cywilizują konkurencję,
 • ułatwiają kontakty osobiste.

Jest wiele dobrych przykładów w Polsce i za granicą. Nasza firma należy do Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego, zrzeszającego ocynkownie ogniowe. Z podziwem obserwuję sprawne działania tej organizacji. Możecie to Państwo sprawdzić na stronie http://portal-cynkowniczy.pl.
Skutecznie propagują ochronę cynkiem ogniowym, docierając do architektów, gmin, osób i instytucji decyzyjnych i opiniotwórczych, firm budowlanych. Nawet elegancko, rzeczowo i z umiarem „zwalczają” konkurencyjne technologie – malowanie antykorozyjne.
Ich doroczne spotkania to wielkie święto integracji, wymiany doświadczeń i informacji, przedstawiania nowości. Członkostwo nie jest tanie, ale wszystkim się opłaca. To jak ekskluzywny klub, w którym bycie daje korzyści i nobilituje.

Inny przykład zza naszej zachodniej granicy to https://www.zvo.org/. To prawdziwa potęga w branży galwanotechnicznej potężnej niemieckiej gospodarki. Spełniają wszystkie zadania, które na wstępie wymieniłem. Są bardzo bogatą instytucją, dzięki czemu wiele mogą zdziałać.

W naszej, polskiej branży galwanotechnicznej niestety jest gorzej, a nawet źle. Od kilkunastu lat istnieje Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne. Działają w nim pasjonaci, całkowicie w czynie społecznym, z wielkim zaangażowaniem, za które należy się szacunek. Niestety budżet i liczba członków nie pozwalają na działania z rozmachem, na miarę potrzeb. Towarzystwo dysponuje rocznie kwotą około 20.000 zł, co ma starczyć na wszystko. Jak się Państwo domyślają, starcza na niewiele, lub prawie na nic. I tak „koło się zamyka”:

mało pieniędzy – mało działań – małe zainteresowanie członków – jeszcze mniej pieniędzy…

Uważam, że dla dobra całej naszej branży, należy to zmienić. Dlatego zdecydowałem się zostać wiceprezesem tej organizacji, aby spróbować poprawić istniejący stan.

Żeby jednak poprawiać, trzeba wiedzieć, jakie są Państwa oczekiwania:

 • co poprawić?
 • co trzeba i warto osiągnąć?
 • jakie środki są możliwe?

Tego nie dowiemy się inaczej, niż pytając i dyskutując z Galwanizerami.

Dlatego rozpocznijmy niezwłocznie twórczą wymianę myśli, jak udoskonalić Towarzystwo Galwanotechniczne, aby służyło jak najlepiej nam wszystkim.

 1. Zapraszam wszystkich na Konferencję Galwanotechniczną Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego do Warszawy, 6 października. O szczegółach ciekawego programu napisaliśmy już wyżej. Jednym głównych z punktów będzie dyskusja o celach, przyszłości i reformie PTG. Serdecznie zapraszam!
 2. Proszę na mój adres internetowy: pawelk@tegal.pl kierować pomysły, uwagi i postulaty.
 3. Przygotowałem ankietę i zapraszam do udzielenia odpowiedzi jeszcze przed warszawskim spotkaniem: https://ptg.webankieta.pl/ 

 

Z poważaniem

Paweł Karniewski
Technologie Galwaniczne Sp. z o.o.