Oczyszczanie ścieków przemysłowych

W typowych instalacjach klasycznej galwanotechniki zastosowanie bezodpływowych oczyszczalni ścieków staje się z roku na rok coraz bardziej uzasadnione z powodów:

– ekologicznych
– ekonomicznych
– „przy okazji” uzyskujemy bardzo czystą wodę do procesu

Poniżej porównujemy metodę klasyczną z technologią bezodpływową.

Schemat działania klasycznej oczyszczalni fizyko-chemicznej

Wady takiego podejścia to przede wszystkim:

 • konieczne dodatkowe źródło wysokiej jakości wody zdemineralizowanej na potrzeby płuczek jak i przygotowania kąpieli procesowych
 • duża ilość zużywanej wody w procesie z uwagi na wymaganą czystość płuczek
 • wysokie koszty wody i ścieków

Alternatywą, czy też uzupełnieniem oczyszczani fizyko-chemicznej, są oczyszczalnie bezodpływowe.

Co to są bezodpływowe oczyszczalnie ścieków?

Bezodpływowe oczyszczalnie ścieków (z ang. ZLD – zero liquid discharge) to odpowiednio dobrany układ procesów i urządzeń, pozwalający na redukcję ciekłych ścieków na końcu procesu produkcyjnego prawie do „zera”.

Efektywny, dobrze zaprojektowany proces ZLD:

 • radzi sobie z pełnym zakresem przepływów i zanieczyszczeń
 • odzyskuje do 95% wody, która wraca do procesu
 • odzyskuje cenne składniki ze ścieków (olej, cenne elektrolity itp.)
 • odpadem jest silnie zatężony ściek lub sucha masa gotowa do utylizacji
 • znacząco poprawia gospodarkę wodno-ściekową w zakładzie, obniżając jej koszty

Zalety stosowania bezodpływowych oczyszczalni ścieków

Instalacja ZLD to rozwiązanie, dające wiele zalet i korzyści dla większości zakładów produkcyjnych z branży galwanotechnicznej. Dwie najważniejsze to:

 • minimalna ilość ścieków ograniczona do zatężonego koncentratu lub suchej masy
 • ograniczenie zużycia wody do niezbędnego minimum (uzupełnienie obiegu)

Dodatkowo, szczególnie ważne np. w branży lotniczej:

 • jest źródłem wysokiej jakości wody (przewodność <10uS) gotowej do wykorzystania w procesie produkcyjnym

Z czego składa się bezodpływowa oczyszczalnia ścieków?

Poszczególne elementy ZLD to wynik skrupulatnej analizy każdej linii galwanicznej.

W tego typu instalacji występują następujące rozwiązania:

 • zamknięcie obiegu wody w płuczkach po poszczególnych procesach poprzez ciągła filtrację na kolumnach jonowymiennych
 • odpowiednio dobrana sekcja fizyko-chemiczna wstępnie neutralizująca ściek i zapobiegająca przenoszenie substancji szkodzących na dalszych etapach procesu
 • wysoce wydajna wyparka próżniowa, zatężająca wstępnie zneutralizowany ściek, odzyskująca do 90% wodyidealnej do wykorzystania w procesie produkcyjnym
 • dodatkowo można zastosować krystalizator, który silnie zatężony koncentrat z wyparki zamieni w suchą masę, gotową do niedrogiej utylizacji

Różnice w stosunku do pełnej oczyszczalni fizyko-chemicznej:

 • dużo mniejsze poszczególne sekcje procesu
 • wyparka obrabia głównie eluaty po regeneracji kolumn jonowymiennych i koncentraty; jest zatem tak mała, jak to możliwe i zużywa najmniej, jak to możliwe energii
 • wstępna neutralizacja jak np. redukcja chromu prowadzona na bieżąco w kolektorze ścieków chromowy

Bezodpływowa oczyszczalnia ścieków przede wszystkim jednak może znacząco się przyczynić do oszczędności kosztów w zakładzie. Odzysk wody i niższe koszty utylizacji rekompensują dodatkowe nakłady poniesione na inwestycję i eksploatację. Poniżej przykład dla oczyszczalni ścieków klasycznej i bezodpływowej zainstalowanej przy anodowni aluminium.