Anna Zielak Brak komentarzy

Wspieramy zdolną młodzież z Fundacją Rodziny Duda

Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Dudy pomaga spełniać marzenia uzdolnionej młodzieży, której trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój. W toku swojej działalności udało jej się zebrać już 400 stypendiów dla dzieci będących w trudnym położeniu materialnym. Cały czas prowadzone są różne akcje charytatywne, do udziału w których zachęcamy również i Państwa.

Nasza firma przyłączyła się do tej akcji i wspieramy jej podopiecznego.

Więcej o Fundacji można przeczytać na stronie https://fmd.pl/.

Anna Zielak Brak komentarzy

Technologie Galwaniczne dla Politechniki Łódzkiej

Wspieramy edukację chemików naszej Politechniki

Już po raz drugi rozpoczęliśmy cykl zajęć ze studentami  Wydziału Chemicznego, podczas których uczestnicy mają praktyczną możliwość sprawdzenia jak działają różne procesy galwaniczne np.:

  1. Porównanie rodzajów kąpieli do cynkowania stali z zastosowaniem testu w komórce Hulla
  2. Anodowanie i barwienie aluminium
  3. Wyznaczanie wydajności prądowej w kąpieli cynkowo-niklowej
  4. Elektroforetyczne nakładanie żywicy akrylowej lub akrylowo-epoksydowej
  5. Wpływ związków organicznych na proces elektrochemicznego osadzania cyny na metalach kolorowych
  6. Przygotowanie zgładów metalograficznych do badań mikroskopowych

Zajęcia są również okazją do wymiany poglądów, spojrzenia na pewne aspekty pracy w laboratorium z innego, świeżego punktu widzenia. Dają nam ogromną satysfakcję, a uczestnikom możliwość sprawdzenia się w pracy na zaawansowanych technologicznie urządzeniach.

Anna Zielak Brak komentarzy

Matowy cynk-nikiel to dla nas przeszłość!

 

To firmie Schloetter zawdzięczamy obecność na rynku kąpieli do nakładania stopu Zn-Ni. Jako pierwsza uruchomiła ona również linię do nakładania powłoki cynk-nikiel na detale dla przemysłu samochodowego.

Wieloletnie doświadczenie i nieustanne dopracowywanie procesu doprowadziły to powstania kąpieli idealnej – SLOTOLOY ZN 80, a ostatnio także SLOTOLOY ZN 80 VX.

To kąpiel alkaliczna o doskonałym rozkładzie metalu i niebywałym, nieosiągalnym dla konkurencyjnych procesów stopniu wybłyszczenia, dzięki nowoczesnemu systemowi dodatków.

Nałożona powłoka charakteryzuje się stałym składem stopu (12-15% Ni) w całym zakresie roboczych gęstości prądu.

 

 

Czytaj dalej

Anna Zielak Brak komentarzy

Nasz kanał na Youtube

Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na Youtube, gdzie umieszczamy pożyteczne transmisje z naszego laboratorium. Zachęcamy Państwa do zamieszczania komentarzy, opinii oraz propozycji kolejnych filmów.

Z nami dowiesz się więcej.

 

 

Anna Zielak Brak komentarzy

Co nowego w REACH?

INFORMOWANIE O MIESZANINACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE – kody UFI

Z dniem 22 marca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporządzenie to narzuca konieczność przekazywania informacji o mieszaninach, sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie. Jednocześnie na etykietach produktów pojawi się nowy element oznakowania. Jest to  16-znakowy kod UFI, który importerzy i dalsi użytkownicy będą musieli wprowadzić  do dnia:

1 stycznia 2021 r. dla zastosowania konsumenckiego;

1 stycznia 2021 r. dla zastosowania profesjonalnego;

1 stycznia 2024 r. dla zastosowania przemysłowego;

 

Dotychczas zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie odbywało się poprzez system ELDIOM. Teraz będzie się to odbywało poprzez scentralizowany system ECHA – portal PCN.

Czytaj dalej

Anna Zielak Brak komentarzy

XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019 – wzięliśmy udział

Instytucja odpowiedzialna za organizację dotacji Unijnych zaprosiła nas do udziału w Forum Gospodarczym. Wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym, zatytułowanym „Patent na spełnienie marzeń. Dotacje unijne na badania i rozwój”, mieliśmy okazję podzielić się wiedzą na temat zdobywania środków z Unii Europejskiej oraz opowiedzieć o korzyściach, płynących ze zdobytych dotacji na zakup sprzętu do naszego laboratorium.

Dotacje to był dla nas doskonały zastrzyk finansowy oraz czynnik motywujący do dalszej pracy i śmielszego wybiegania w przyszłość. Modernizacja laboratorium to dla Technologii wyjątkowo udane przedsięwzięcie. Dzięki niemu jesteśmy niewątpliwie najlepiej wyposażonym centrum badawczym z zakresu galwanotechniki w Polsce.

Przy pomocy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy sięgnęliśmy po realizację marzeń, dzięki Unii Europejskiej dostaliśmy pieniądze.

 


Ten proces: dotacja – zakup wyposażenia – jego aktywne wykorzystywanie, to przede wszystkim korzyść dla naszych Klientów:
– większe i szybsze możliwości pomagania Im
– skuteczniejsza kontrola jakości
– nowe, doskonalsze produkty dla Nich

XII Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019 uznajemy za bardzo udane, a zdobyte kontakty za nowe możliwości biznesowe.

 

  

Anna Zielak Brak komentarzy

Technologie Galwaniczne w TV

Technologie Galwaniczne wypadają dobrze na każdym polu działania – także w telewizji. Zapraszamy do obejrzenia filmu o zmianach w łódzkiem dzięki Funduszom Unijnym. Wyciągnij Wnioski – my to zrobiliśmy i zakupiliśmy nowoczesne sprzęty do badań analitycznych w naszym laboratorium. Urządzenia te zwielokrotniły nasze możliwości pomagania Klientom, kontroli jakości i prowadzenia prac badawczo – rozwojowych.

Dzięki Funduszom Unijnym stale się rozwijamy. Zapewniamy, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Życzymy tego i Państwu.

 

 

Anna Zielak Brak komentarzy

Chromowanie w bębnach? Z nami to możliwe!

Chromowanie dekoracyjne jest z nami od około stu lat. Od mniej więcej pięćdziesięciu mamy dostęp do trójwartościowych kąpieli do chromowania. Nigdy wcześniej nie było jednak możliwości nałożenia takiej powłoki na liniach bębnowych. Czyniło to chromowanie drobnicy procesem żmudnym i drogim, ze względu na wysoki koszt pracy ludzkiej przy załadunku i wyładunku detali.

Chromowanie drobnicy na zawieszkach jest utrudnione, ponieważ:

• wymaga wyspecjalizowanego wyposażenia, precyzyjnych i drogich zawieszek
• załadunek jednostkowy jest bardzo mały, ze względu na słabą wgłębność kąpieli sześciowartościowych
• elektrolity trójwartościowe stanowiły znaczny postęp, ale wciąż mają wiele ograniczeń

Dla masowej produkcji stosowano substytuty powłoki chromowej (cyna-nikiel, cyna-kobalt, nikiel-wolfram, biały brąz), ale te mają gorsze właściwości od eleganckiego chromu. Powłoka Sn-Co jest bardzo miękka, a dodatkowo mocno ciemniejąca z upływem czasu, natomiast Stop Sn-Ni wymaga do pracy silnych środków kompleksujących, które bardzo utrudniają obróbkę ścieków na oczyszczalniach.

Czytaj dalej

Anna Zielak Brak komentarzy

Titrator potencjometryczny – nasz pomocnik dla dokładnych i szybkich analiz

W codziennej kontroli jakości kąpieli galwanicznych najpopularniejszymi metodami są analizy miareczkowe, które mimo ich powszechności, sprawiają najwięcej problemów analitykom chemicznym. Trudność polega na precyzyjnym i dokładnym uchwyceniu punktu końcowego miareczkowania, co związane jest ze zmianą barwy wskaźnika chemicznego.

Z praktyki wiadomo, że w miareczkowaniu z użyciem zwykłej biurety i tych samych odczynników, analiza wykonana przez różne osoby w laboratorium może dać bardzo odmienne wyniki końcowe. Z tego względu, najszybszą i najdokładniejszą metodą jest użycie titratora, który samodzielnie i bardzo dokładnie zarejestruje zmiany w końcowym punkcie miareczkowania. W takie urządzenie wyposażyliśmy również Nasze laboratorium.

Titrator jest bardzo prosty w obsłudze, nie ma potrzeby specjalnego przygotowywania próbek. Analiza jest szybka i następująca:

– odmierzamy określoną objętość lub wagę próbki (zapisujemy tę wartość w programie) i rozcieńczamy wodą demi (jeśli jest potrzeba)
– wczytujemy wcześniej przygotowany program dla danego analitu
– titrator automatycznie dozuje reagent, aż do punktu końcowego
– zużytą ilość odczynnika titrator automatycznie przelicza i podaje wynik końcowy

Zalety titratora to:

wysoka dokładność pomiarów i powtarzalność wyników – dozowanie reagenta odbywa się z dokładnością 2,5 µl co czyni go niezwykle dokładnym (w tradycyjnych biuretach automatycznych najmniejszy skok przy dozowaniu to 10 µl, czyli dokładność 4-krotnie mniejsza)
prosta obsługa – wystarczy wybrać program na panelu sterowania i wpisać użytą do analizy objętość lub wagę kąpieli, po zakończeniu miareczkowania wynik pojawi się automatycznie na panelu sterowania
maksymalna integracja systemu – biureta, mieszadło, system dozowania oraz sterowanie w pojedynczej jednostce
zapis i wydruk danych bez komputera – interfejs USB dla drukarki

Czytaj dalej

Anna Zielak Brak komentarzy

Bateria Partów – tam zaczęła się galwanotechnika – referat prof. Nassera Kanani

››Jeżeli to urządzenie nie było stosowane jako źródło elektryczności, to do jakiego celu było? Może wymyślisz jakiś, ja nie potrafię‹‹

 

Nawiązując do XXVIII konferencji PTG i IMP, chcielibyśmy przytoczyć Państwu fragmenty referatu wybitnego irańskiego naukowca, prof. Nassera Kanani: „Bateria Partów – tam zaczęła się galwanotechnika”.

„Przed przedstawieniem mojego wystąpienia na temat Baterii Partów, chciałbym krótko wspomnieć o historii wynalezienia nowoczesnej baterii, opisanej w każdej książce na temat historii nauki.

Pod koniec 1786 roku Luigi Galvani, włoski anatom zauważył, że gdy tylko dotknął nogi martwej żaby dwoma różnymi metalowymi sondami, jej mięśnie zaczynały się kurczyć. Przeprowadzał eksperyment wielokrotnie w różnych warunkach, w różnych środowiskach i zawsze kończyło się to takimi samymi rezultatami! W końcu znalazł wyjaśnienie – stworzył termin „elektryczność zwierzęca”, aby opisać siłę, która aktywowała mięśnie nóg żaby.

Czytaj dalej