by Maciej Janiak Maciej Janiak

Wspieramy edukację chemików naszej Politechniki

Już po raz drugi rozpoczęliśmy cykl zajęć ze studentami  Wydziału Chemicznego, podczas których uczestnicy mają praktyczną możliwość sprawdzenia jak działają różne procesy galwaniczne np.:

  1. Porównanie rodzajów kąpieli do cynkowania stali z zastosowaniem testu w komórce Hulla
  2. Anodowanie i barwienie aluminium
  3. Wyznaczanie wydajności prądowej w kąpieli cynkowo-niklowej
  4. Elektroforetyczne nakładanie żywicy akrylowej lub akrylowo-epoksydowej
  5. Wpływ związków organicznych na proces elektrochemicznego osadzania cyny na metalach kolorowych
  6. Przygotowanie zgładów metalograficznych do badań mikroskopowych

Zajęcia są również okazją do wymiany poglądów, spojrzenia na pewne aspekty pracy w laboratorium z innego, świeżego punktu widzenia. Dają nam ogromną satysfakcję, a uczestnikom możliwość sprawdzenia się w pracy na zaawansowanych technologicznie urządzeniach.