by Maciej Janiak Maciej Janiak
Ciągle, o krok z przodu, poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, ulepszających pracę galwanizerni.

Wiemy jak ważna jest kontrola składu kąpieli galwanicznych, zwłaszcza na obciążonych stanowiskach, gdzie stężenia metali mają wąskie granice: Zn – 6-9 g/l i Ni – 0.5 – 1.5 g/l, jak na przykład w stopowych kąpielach cynk – nikiel. Z tego powodu należy często wykonywać analizy, a otrzymanie dokładnych wyników wymaga czasu i doświadczenia ze strony laboratorium oraz pracy tego laboratorium na każdej zmianie, nawet w nocy.

Wygodnym rozwiązaniem jest układ automatycznej stabilizacji kąpieli:

urządzenie K-Alpha do automatycznego pomiaru stężeń typowych metali: Cu, Ni, Cr, Zn, Zn/Fe, Zn/Ni, Co/Cr obecnych w kąpielach galwanicznych (na zdjęciu).

– system automatycznego uzupełniania składu kąpieli, wykonany przez Technologie Galwaniczne

Pierwszy układ analizuje kąpiele w systemie ciągłym, podając wynik co 2 minuty. Zasada działania jest taka sama, jak w rentgenowskich miernikach grubości i składu próbek. Zaletą jest analizowanie w trybie ciągłym: kąpiel do badania jest bezpośrednio pobierana z wanny i po szybkiej analizie, próbka niczym nie zanieczyszczona zawracana jest do kąpieli roboczej. Aparat można podłączyć do internetu, dzięki czemu przez 24 godziny mamy zdalny wgląd do aktualnych i historycznych wyników.

Kolejną zaletą aparatu jest możliwość analizowania metali w kilku kąpielach galwanicznych obecnych na linii: jeśli np.:  mamy kilka stanowisk kąpieli cynk-nikiel to urządzenie może wykonywać pomiary stężeń metali we wszystkich wannach. Można też badać np.: nikiel w kąpieli do niklowania czy chrom w chromowaniu jednak to wymagało będzie płukania aparatu.

Technologie Galwaniczne uzupełniają układ pomiarowy urządzeniem wykonawczym do automatycznego dozowania brakujących składników: np. jeśli zawartość niklu w kąpieli cynk-nikiel osiągnie wartości poniżej dolnej dopuszczalnej granicy, system automatycznie podniesie jego poziom na optymalny, wcześniej zalecony poziom.

Zalety całego systemu:

  • wysoka wydajność – wyniki podawane co 2 minuty!!!
  • całkowite wyeliminowanie ludzkich błędów pomiarowych
  • automatyczne dozowanie brakujących składników
  • ułatwione obsługa na linii
  • połączenie systemu pomiaru i dozowania do centralnego układu sterowania linią galwaniczną; daje to pełną kontrolę nad całym procesem galwanicznym i rejestrację zużycia dodatków

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!!!