by Anna Ziuko Anna Ziuko

Coraz bliżej daty ostatecznej…

Trójtlenek chromu i kwasy utworzone z trójtlenku chromu zostały włączone do Załącznika XIV Rozporządzenia REACH z dnia 21 kwietnia 2013 roku (Rozporządzenie UE nr 348/2013). Zgodnie z nim, stosowanie związków chromu sześciowartościowego możliwe będzie jedynie do dnia 21 września 2017 roku, chyba, że będzie się w posiadaniu zezwolenia na dane jego zastosowanie.

Takie zezwolenie będzie można otrzymać na drodze przekazania w całym łańcuchu dostaw od podmiotu, który składał wniosek o zezwolenie do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Należy jednak pamiętać, że zezwolenie otrzymuje się na dane zastosowanie trójtlenku chromu. Czyli: tworzenie mieszanin, chromowanie funkcjonalne, chromowanie funkcjonalne o charakterze dekoracyjnym to trzy zupełnie różne zastosowania, na które konieczne jest posiadanie oddzielnego zezwolenia.

ECHA dla części wnioskodawców (producentów, importerów) wydała już pozytywną opinię w sprawie udzielenia zezwoleń. Obecnie Komisja pracuje nad projektem końcowej Decyzji. Jednak ze względu na brak ostatecznego terminu jej wydania, możliwe jest, że Decyzja udzielająca zezwolenia zostanie opublikowana po 21 września 2017.

Niemniej jednak w takim przypadku, Art. 58(1)(c)(ii) REACH gwarantuje dalszym użytkownikom zaopatrywanym pośrednio lub bezpośrednio przez podmiot aplikujący, możliwość dalszego stosowania po 21 września 2017 r., dopóki Komisja nie wyda przedmiotowej Decyzji. Należy jednak pamiętać, że dalsze stosowanie dozwolone jest jedynie w zakresie, w którym złożono aplikację.

W związku z powyższym pytanie również do Państwa: W obszarach jakich zastosowań wykorzystujecie Państwo trójtlenek chromu (VI)?

Wiedza w tym zakresie pozwoli nam określić na jakie rodzaje zastosowań będą Państwu potrzebne zezwolenia. Informacje proszę kierować na adres e-mail: aleksandra.perek@tegal.pl