by Maciej Janiak Maciej Janiak

Wyparki Envidest MVR FC do oczyszczania ścieków to urządzenia koncentracji próżniowej przeznaczonymi do oczyszczania ścieków przemysłowych. Seria Envidest ma sprawdzoną wysoką skuteczność w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, których nie można obrabiać tradycyjnymi technologiami, takimi jak solanka, ścieki zaolejone, wody popłuczne, odwrócona osmoza, itp.

Ponieważ koszty unieszkodliwiania ścieków nadal rosną, wiele firm ocenia potencjał recyklingu niektórych lub wszystkich swoich ścieków. Sektory przemysłowe, takie jak przemysł motoryzacyjny, spożywczy oraz farmaceutyczne, to przykłady przemysłu, które aktualnie poddają się oczyszczaniu ścieków z oczyszczaniem ścieków pierwotnych i wtórnych, a obecnie aktywnie uczestniczą w ocenie potencjału dodatkowych oszczędności dzięki recyklingowi ścieków.

Wyparki Envidest MVR FC do oczyszczania ścieków umożliwiają oczyszczanie ścieków, które w przeciwnym razie są wyjątkowo trudne w obróbce i  wymagają albo kosztownego procesu neutralizacji fizyko-chemicznej lub są zazwyczaj wysyłane do zewnętrznej firmy zajmującej się odpadami. Jest to bardzo skuteczny system, który został z powodzeniem zainstalowany w szerokim zakresie działań przemysłowych. Poniższy film przedstawia bardzo szczegółowo, jak działa przetwornica cieczowa Envidest MVR FC, wymuszona cyrkulacja:

System Envidest MVR FC jest w stanie produkować destylat z wydajnością do 2,000 litrów na godzinę.

Wyparki Envidest MVR FC – Zasada działania

W pierwszej fazie następuje rozruch pompy próżniowej z głównego panelu sterowania i wypełnienie zbiornika grzewczego. Urządzenie roboczo osiąga próżnię rzędu 0,6 bar.

Gdy zbiornik jest pełny, system aktywuje pompę recyrkulacyjną i grzałkę, która pozwala osiągnąć cieczy temperaturę roboczą 60ºC.

Po osiągnięciu zadanej temperatury proces grzania zostaje zatrzymany i pracę przejmuje kompresor, który podnosi ciśnienie i temperaturę wcześniej odparowanej pary. Podgrzana para przepływa przez płytowy wymiennik ciepła podgrzewając kolejną szarżę doprowadzonych ścieków jednocześnie wychładzając się by następnie zostać przetransportowaną do zbiornika destylatu.

Gdy poziom w pierwotnej komorze kotła wyparki opada, otwiera się zawór wlotowy uzupełniający automatycznie objętość nowymi ściekami.

Destylat, który powstał w zbiorniku destylatu, jest odprowadzany za pomocą pompy odśrodkowej. Ten destylat przechodzi przez drugi płytowy wymiennik ciepła wstępnie podgrzewając dopływające do wyparki ścieki. Ta dodatkowa wymiana ciepła jeszcze bardziej zwiększa wydajność systemu poprzez podwyższenie temperatury surowego ścieku.

W miarę ciągłego oczyszczania ścieków ich koncentracja w urządzeniu się zwiększa osiągając wartość, która pozwala na zrzut koncentratu i rozpoczęcie kolejnej szarży pracy wyparki.