by Maciej Janiak Maciej Janiak

Wyparki MVR

Wyparki Envidest MVR FC do oczyszczania ścieków to urządzenia koncentracji próżniowej przeznaczonymi do oczyszczania ścieków przemysłowych. Seria Envidest ma sprawdzoną wysoką skuteczność w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, których nie można obrabiać tradycyjnymi technologiami, takimi jak solanka, ścieki zaolejone, wody popłuczne, odwrócona osmoza, itp.

Ponieważ koszty unieszkodliwiania ścieków nadal rosną, wiele firm ocenia potencjał recyklingu niektórych lub wszystkich swoich ścieków. Sektory przemysłowe, takie jak przemysł motoryzacyjny, spożywczy oraz farmaceutyczne, to przykłady przemysłu, które aktualnie poddają się oczyszczaniu ścieków z oczyszczaniem ścieków pierwotnych i wtórnych, a obecnie aktywnie uczestniczą w ocenie potencjału dodatkowych oszczędności dzięki recyklingowi ścieków.

Wyparki Envidest MVR FC do oczyszczania ścieków umożliwiają oczyszczanie ścieków, które w przeciwnym razie są wyjątkowo trudne w obróbce i  wymagają albo kosztownego procesu neutralizacji fizyko-chemicznej lub są zazwyczaj wysyłane do zewnętrznej firmy zajmującej się odpadami. Jest to bardzo skuteczny system, który został z powodzeniem zainstalowany w szerokim zakresie działań przemysłowych. Poniższy film przedstawia bardzo szczegółowo, jak działa przetwornica cieczowa Envidest MVR FC, wymuszona cyrkulacja: Read more