by Maciej Janiak Maciej Janiak

W codziennej kontroli jakości kąpieli galwanicznych najpopularniejszymi metodami są analizy miareczkowe, które mimo ich powszechności, sprawiają najwięcej problemów analitykom chemicznym. Trudność polega na precyzyjnym i dokładnym uchwyceniu punktu końcowego miareczkowania, co związane jest ze zmianą barwy wskaźnika chemicznego.

Z praktyki wiadomo, że w miareczkowaniu z użyciem zwykłej biurety i tych samych odczynników, analiza wykonana przez różne osoby w laboratorium może dać bardzo odmienne wyniki końcowe. Z tego względu, najszybszą i najdokładniejszą metodą jest użycie titratora, który samodzielnie i bardzo dokładnie zarejestruje zmiany w końcowym punkcie miareczkowania. W takie urządzenie wyposażyliśmy również Nasze laboratorium.

Titrator jest bardzo prosty w obsłudze, nie ma potrzeby specjalnego przygotowywania próbek. Analiza jest szybka i następująca:

– odmierzamy określoną objętość lub wagę próbki (zapisujemy tę wartość w programie) i rozcieńczamy wodą demi (jeśli jest potrzeba)
– wczytujemy wcześniej przygotowany program dla danego analitu
– titrator automatycznie dozuje reagent, aż do punktu końcowego
– zużytą ilość odczynnika titrator automatycznie przelicza i podaje wynik końcowy

Zalety titratora to:

wysoka dokładność pomiarów i powtarzalność wyników – dozowanie reagenta odbywa się z dokładnością 2,5 µl co czyni go niezwykle dokładnym (w tradycyjnych biuretach automatycznych najmniejszy skok przy dozowaniu to 10 µl, czyli dokładność 4-krotnie mniejsza)
prosta obsługa – wystarczy wybrać program na panelu sterowania i wpisać użytą do analizy objętość lub wagę kąpieli, po zakończeniu miareczkowania wynik pojawi się automatycznie na panelu sterowania
maksymalna integracja systemu – biureta, mieszadło, system dozowania oraz sterowanie w pojedynczej jednostce
zapis i wydruk danych bez komputera – interfejs USB dla drukarki

Titrator pozwala na analizę takich jonów jak: wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, węglany, kwas fosforowy, siarkowy, solny, chlorki, fluorki.

Jest to kolejne urządzenie, które pomaga nam lepiej i szybciej pomagać Klientom.

Wszystkich zainteresowanych analizami zapraszamy do kontaktu z Działem Laboratorium:
e-mail: laboratorium@tegal.pl
tel. 42 647 09 01
Zapraszamy!!!