by Anna Ziuko Anna Ziuko

Studenci w Technologiach Galwanicznych!!!
Ruszamy z zajęciami dla studentów Politechniki Łódzkiej !!!

Z początkiem roku 2019 w Technologiach Galwanicznych odbyły się zajęcia laboratoryjne pt.: „Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczne” skierowane do studentów II stopnia Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

W ramach trzytygodniowych zajęć uczestnicy zapoznali się ze sposobami transformacji powierzchni, jakie wykorzystuje się w różnych gałęziach przemysłu, m.in. motoryzacyjnym, lotniczym, górniczym, budowlanym itp.

 

Studenci przy naszej pomocy zrealizowali różne ćwiczenia laboratoryjne. Między innymi dowiedzieli się na czym polega anodowanie i barwienie aluminium oraz dlaczego się je stosuje. Zapoznali się z powszechnie wykorzystywanym w elektronice procesem cynowania, jak również ze sposobem nakładania warstw stopowych Zn-Ni zapewniających wysoką odporność korozyjną. Dowiedzieli się na czym polega wykonanie testu w komórce Hulla i jak interpretuje się otrzymane za jego pomocą rezultaty, a także poznali metodykę przygotowania zgładów metalograficznych.

Na potrzeby zrealizowania ćwiczeń udostępniliśmy nasze najnowsze urządzenia, w tym mikroskop elektronowy, spektrometr ze wzbudzeniem w mikrofalowej plaźmie azotowej – MP-AES, chromatografy IC oraz UPLC, zestaw do preparatyki zgładów, czy spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (XRF).