by Anna Ziuko Anna Ziuko

Nowy dodatek do trawienia stali Slotoclean BEF 1790 – jeszcze lepsza ochrona detali przed nawodorowaniem

Przedstawiamy najnowsze opracowania Schloettera z zakresu przygotowania powierzchni detali stalowych poddawanych obróbce galwanicznej. Mający szczególne zastosowanie w galwanizerniach obrabiających detale, których wytrzymałość po pokrywaniu stanowi kryterium najważniejsze.
Nawodorowanie w procesach przygotowania powierzchni jest nieuniknione, ale możemy je skutecznie ograniczyć przez zastosowanie dodatku do trawienia o wysokich właściwościach inhibitujących. Takim produktem jest SLOTOCLEAN BEF 1790 – udoskonalona wersja sprawdzonych BEFa 30 i BEFa 40.

Nowy dodatek do trawienia BEF 1790 to znacznie lepsze właściwości przekładające się na:

  • wydłużenie czasu życia kąpieli trawiących zarówno na bazie HCl jak i H2SO4
  • bardziej stabilne efekty trawienia w czasie(ilość żelaza rozpuszczonego ma wpływ na jakość procesu), inhibitor mniej czuły na zanieczyszczenia kąpieli,
  • lepsza spłukiwalność detalu,
  • ograniczone parowanie kwasów – SLOTOCLEAN BEF 1790 tworzy równomierną warstwę piany na powierzchni kąpieli trawiącej
  • mniejsze nawodorowanie materiału poddawanego obróbce galwanicznej!
  • widocznie “gołym okiem” lepsze efekty procesu trawienia:

Czekamy na Państwa pod numerem 42 647 09 01