by Anna Ziuko Anna Ziuko

Chcemy coraz lepiej pomagać naszym Klientom. Jeden ze sposobów to stały kontakt z nauką:

  • śledzimy nowe osiągnięcia,
  • własnymi badaniami rozwijamy naukę o ochronie przed korozją.

Dlatego w dniach 29 – 31 marca w Ustroniu-Jaszowcu nasza firma wzięła udział w Jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „ANTYKOROZJA. Systemy –  Materiały – Powłoki”. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Oddziału SITPChem w Gliwicach wspólnie z Sekcją Korozji ZG SITPChem i Federacją SNT NOT.

Konferencja stanowiła forum do dyskusji, wymiany informacji i doświadczeń na temat badań w zakresie korozji i ochrony przed korozją oraz praktycznych rozwiązań przeciwkorozyjnych. Umożliwiła ona integrację środowiska nauki i przemysłu.

 

Tematyka konferencji obejmowała różne zagadnienia, m.in. korozję metali i betonu, ochronne powłoki lakierowe, pigmentowe i inhibitory korozji, ochronę katodową, a także korozję wysokotemperaturową i kruchość wodorową. W konferencji wzięło udział 94 uczestników, którzy wyniki swoich badań przedstawili w postaci 26 prezentacji multimedialnych i 34 posterów naukowych.

W konferencji wzięła udział nasza trzyosobowa delegacja:

  • dr inż. Aleksandra Perek-Długosz
  • dr Adam Socha
  • mgr inż. Marek Socha

Przedstawiliśmy:

  • dwa plakaty naukowe dotyczące warstw konwersyjnych Cr (III) oraz analizy dodatków organicznych w kąpielach,
  • kwaśną technologię ZnNi o rewelacyjnie równomiernym rozkładzie metalu,
  • Sprytny Cynk: cynkowanie kwaśne o niezwykle wysokiej wydajności i rozkładzie grubości, dorównującym kąpielom alkalicznym.

Jak co roku organizatorzy przyznali nagrody i wyróżnienia najlepszym posterom.

Nie ukrywając satysfakcji, informujemy, że jedno z wyróżnień trafiło właśnie do nas!!!

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Konferencji za liczne głosy!!!