by Maciej Janiak Maciej Janiak

Jak już wcześniej informowaliśmy produkty przez nas dostarczane zawierające w składzie trójtlenek chromu są objęte wnioskiem o zezwolenie, złożonym przez konsorcjum CTACSub, który obejmuje sześć różnych zastosowań.


Wniosek ten jest nadal w trakcie rozpatrywania, jednak ze względów prawnych w przypadku zastosowania nr 3 dotyczącego chromowania dekoracyjnego Komisja Europejska podjęła decyzję o zawieszeniu procedury wydawania zezwoleń. Jednocześnie zwróciła się do wnioskodawców o sporządzenie i przedłożenie tzw. planu zastępczego do 24 sierpnia 2020 r.

Plan zastępczy to dokument, w którym wnioskodawca musi dostarczyć informacje na temat działań związanych z zamianą trójtlenku chromu dla określonego zastosowania, określający m.in. harmonogram, badania, inwestycje w rozwiązania alternatywne, powody, dla których zastąpienie nie jest możliwe itp.

Plan ten jest składany przez wnioskodawców, jednak musi być oparty na informacjach pozyskanych od dalszych użytkowników!

Jeśli dalsi użytkownicy nie wniosą wkładu w opracowanie planu zastępczego, zezwolenie na zastosowanie chromu dla celów dekoracyjnych nie zostanie wydane. Wtedy wszystkie dostawy do tych użytkowników (zaopatrywanych pośrednio lub bezpośrednio przez CTACSub) będą musiały zakończyć się najpóźniej w 2021 r.

Jeśli zatem chcesz kontynuować stosowanie trójtlenku chromu po 24 sierpnia 2020 r. w ramach nierozstrzygniętego (wcześniejszego) wniosku o zezwolenie, przyczyń się do gromadzenia danych w planie zastępczym i wypełnij ankietę do dnia 15 maja 2020 r. Po wypełnieniu kierowana jest ona bezpośrednio do konsultanta technicznego konsorcjum CTACSub.

W tym celu zarejestruj się klikając poniższy link.
https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=6RAA1MNNSN1P