by Anna Ziuko Anna Ziuko

Plazma mikrofalowa (Microwave Plasma) już dla Klientów w naszym laboratorium

Ciągle staramy się, aby nasze laboratorium dawało Klientom więcej możliwości. Jednym z naszych ostatnich zakupów jest spektrometr emisyjny MP AES. To milowy krok w dokładności i zastosowaniach.

W analityce kąpieli galwanicznych istotne znaczenie, oprócz badań składu podstawowego i substancji organicznych, ma zawartość zanieczyszczeń metalicznych, których stężenie dotychczas mierzyliśmy przy użyciu Atomowej Absorpcji. Teraz korzystamy ze Spektrometru Emisyjnego, działający w oparciu o plazmę mikrofalową.

 

Urządzenie ma wiele zalet, które stanowią o jego wyższości nad tradycyjną absorpcją atomową:

  • doskonałe parametry analityczne – plazma mikrofalowa zapewnia lepsze granice wykrywalności niż płomieniowa AAS; dla plazmy możemy zejść w przypadku niektórych pierwiastków do poziomów ppb: Mn 257,610 nm – 5,0 ppb, Ba 614,171 nm – 1,5 ppb, Ca – 0,04 ppb, Mg – 0,1 ppb, Na – 0,1 ppb, K – 0,6 ppb, P – 66 ppb, Fe – 1,7 ppb, Pb – 2,5 ppb, Cu – 0,5 ppb,  Mn – 0,2 ppb,
  • krótki czas analizy – dzięki możliwości analizy wielu pierwiastków jednocześnie czas analizy znacznie się skraca w porównaniu do AAS,
  • bardzo niskie koszty eksploatacji – spektrometr MP-AES nie wymaga palnych/kosztownych gazów, niepotrzebne są lampy katodowe i lampy deuterowe do korekcji tła, zbędny staje się palnik,
  • podniesienie bezpieczeństwa w laboratorium – poza wyeliminowaniem palnych i utleniających gazów (np. acetylenu), zbędna staje się cała instalacja gazowa oraz problemy z transportem butli.

Wysoka temperatura spalania (ok. 5000°C) sprawia, że metale szybko wprowadzane są w stan atomowy, a każdy pierwiastek emituje charakterystyczne dla siebie promieniowanie. To sprawia, że jedocześnie możemy analizować wiele pierwiastków z dużą dokładnością.

Dlatego teraz jeszcze szybciej i dokładniej jesteśmy w stanie pomóc Klientom w przypadku rutynowych analiz, jak i działania w sytuacjach awaryjnych.

 

Zachęcamy do korzystania z usług na nowym urządzeniu. Dla stałych Klientów przygotujemy atrakcyjne warunki analiz.

 

Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy do kontaktu z Działem Laboratorium:

e-mail: laboratorium@tegal.pl

tel. 42 647 09 01

 

Zapraszamy!!!