by Anna Ziuko Anna Ziuko

Analizator węgla umożliwia pomiar węgla organicznego (TOC) i nieorganicznego (IC) oraz azotu całkowitego (TN).

W przemyśle galwanotechnicznym możemy zbadać zawartość związków organicznych w ściekach, wodzie wodociągowej, jak i w samych kąpielach galwanicznych. Znając zawartość organiki w kąpieli galwanicznej, możemy w przypadku awarii sprawdzić czy ten poziom jest zachowamy. Podwyższona zawartość substancji organicznych świadczy o nietypowych zanieczyszczeniach, które znalazły się w kąpieli, i ta wiedza może przyspieszyć usunięcie przyczyny kłopotów.

Jak odbywa się pomiar węgla organicznego i nieorganicznego?

Próbka jest dostarczana do pieca do spalań zasilanego oczyszczonym powietrzem. W piecu próbka ulega spaleniu przez ogrzewanie do temperatury 680°C na katalizatorze platynowym, rozkładowi i przekształceniu na ditlenek węgla. Wytwarzany ditlenek węgla jest chłodzony, osuszany i wykrywany przez analizator NDIR. Stężenie TC (węgla całkowitego) w próbce jest uzyskiwane przez porównanie z krzywą wzorcową. Ponadto, zraszanie kwasem utlenianej próbki powoduje przekształcenie IC (węgla nieorganicznego) w próbce na ditlenek węgla, a stężenie IC jest wykrywane przez analizator NDIR.  Stężenie TOC jest następnie obliczane przez odjęcie stężenia IC od uzyskanego stężenia TC.

Poniższa ilustracja przedstawia schemat pomiaru TOC z zastosowaniem metody utleniania katalitycznego przez spalanie w temperaturze 680°C oraz metody NDIR.

Ponadto, metoda utleniania katalitycznego przez spalanie umożliwia skuteczne utlenianie nie tylko związków organicznych o niewielkiej masie cząsteczkowej łatwo ulegających rozkładowi, ale także związków wielkocząsteczkowych, nierozpuszczalnych i trudno ulegających rozkładowi.

Urządzenie wykonuje pomiary w zakresie od 4 ppb do 30000 ppb. Funkcja automatycznego rozcieńczania pozwala zmniejszyć zasolenie, kwasowość i alkaliczność próbki w celu znacznego wydłużenia okresu użytkowania katalizatora i pieca do spalań (okres ten zależy od warunków pomiaru i rodzaju próbek), a co najważniejsze – jest bardzo przydatne w wielu dziedzinach nauki, a przede wszystkim w galwanotechnice.

Z wykorzystaniem tego samego procesu spalania próbki możemy badać zawartość azotu w próbce, która spalana jest w obecności powietrza do tlenków azotu. Ich zawartość mierzy detektor chemiluminescencyjny. Po lewej stronie schemat.

 

Przykładowe zawartości węgla organicznego w próbkach:

Dlatego teraz jeszcze szybciej i dokładniej jesteśmy w stanie pomóc Klientom w przypadku rutynowych analiz, jak i działania w sytuacjach awaryjnych.

Zachęcamy do korzystania z usług na nowym urządzeniu.

Dla stałych Klientów przygotujemy atrakcyjne warunki analiz.

 

Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy o kontakt z Działem Laboratorium:

e-mail: laboratorium@tegal.pl

tel. 42 647 09 01

Zapraszamy!!!