by Anna Ziuko Anna Ziuko

Niedawno wzbogaciliśmy nasze wyposażenie laboratoryjne o skaningowy mikroskop elektronowy PHENOM. Umożliwia on szybką i łatwą rejestrację obrazów elektronowych o powiększeniach do 150 000x.

 

Urządzenie jest bardzo przydatne w wielu dziedzinach nauki, a zastosowania w galwanotechnice, do codziennej pomocy naszym Klientom, opisane są poniżej:

  • zbadanie struktury nałożonych powłok, w tym również powłok pasywacyjnych, gdzie grubości są rzędu nanometrów,
  • rekonstrukcja obrazu 3D w wybranych obszarach próbki oraz pomiary chropowatości. Bardzo często istnieje problem z identyfikacją np. wgnieceń, wypukłości czy rys na podstawie obrazów 2D. Dzięki zastosowaniu mikroskopii SEM otrzymujemy obrazy 3D badanych preparatów z sub-mikrometrową rozdzielczością, co jest nieosiągalne w przypadku tradycyjnych metod pomiarowych. Oprogramowanie 3D umożliwia wykonanie pomiarów takich parametrów chropowatości jak falistość oraz chropowatość właściwa, których właściwa interpretacja jest niezbędna w prawidłowej ocenie topografii próbki,
  • analiza składu pierwiastkowego – począwszy od pierwiastków najlżejszych do pierwiastków najcięższych i bardzo rzadkich,
  • zbadanie wielkości porów – PoroMetric to najnowsze oprogramowanie umożliwiające uzyskanie szczegółowych informacji o porowatości, rozkładzie porów i innych cechach charakterystycznych
  • zbadanie wielkości cząstek – pozwala na wizualizację i analizę szerokiego zakresu cząstek oraz preparatów proszkowych. Umożliwia zebranie danych o ilości, morfologii oraz rozmiarze badanych elementów. Po określeniu warunków brzegowych detekcji program automatycznie wykrywa cząstki spełniające kryteria oraz generuje szereg informacji o każdej z nich.

Dodatkowo, zastosowana zintegrowana kamera CCD i zmotoryzowany stolik powodują, że czas potrzebny na przeszukiwanie próbek jest znacznie krótszy niż w klasycznych skaningowych mikroskopach elektronowych.

Mikroskop wyposażony jest w różne uchwyty próbek, co pozwala na obserwację obiektów przewodzących, jak i nieprzewodzących. Posiadamy również stanowisko do preparatyki próbek, w związku z tym możemy wykonywać badania przekroju poprzecznego.

Dlatego teraz jeszcze szybciej i dokładniej jesteśmy w stanie pomóc Klientom w przypadku rutynowych analiz, jak i działania w sytuacjach awaryjnych.

Zachęcamy do korzystania z usług na nowym urządzeniu. Dla stałych Klientów przygotujemy atrakcyjne warunki analiz.

 

Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy do kontaktu z Działem Laboratorium:

e-mail: laboratorium@tegal.pl

tel. 42 647 09 01

Zapraszamy!!!