by Maciej Janiak Maciej Janiak

EMEC LOTUS to zaawansowany system dezynfekcji wody stworzony przez firmę EMEC w oparciu o generatory dwutlenku chloru, aby zapewnić optymalne rozwiązanie globalnego zagrożenia reprezentowanego przez bakterie Legionella.

Bakteria Legionella jest na całym świecie jednym z głównych problemów i wyzwań w zakresie dezynfekcji wody. Systemy LOTUS są najbardziej niezawodną i najbezpieczniejszą odpowiedzią na to wyzwanie dzięki połączeniu zaawansowano generatora dwutlenku chloru i systemowi dozowania, który jest w stanie wyeliminować ryzyko infekcji.

Systemy LOTUS to jedyne systemy tego typu sterowane pilotem zdalnego sterowania. Dzięki wyjątkowemu systemowi zarządzania online ERMES, będziesz mógł monitorować i wchodzić w interakcje z twoim systemem z dowolnego miejsca i poprzez prosty, ale potężny interfejs sieciowy, w celu nieprzerwanego zapobiegania legionelli.

Dlaczego dwutlenek chloru?

Obecnie dwutlenek chloru zastąpił chlor w uzdatnianiu wody i dezynfekcji, ze względu na zdecydowanie wyższą siłę biobójczą i antywirusową oraz niezależność procesu od pH uzdatnionej wody. Rzeczywiście, dwutlenek chloru jest najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą odpowiedzią na ryzyko legionellozy, zwłaszcza w systemach wody gorącej, poprzez oddziaływanie i rozkładanie, oprócz patogenów, również biofilmu czyli naturalnego środowiska, w którym bakterie Legionelli i inne się rozmnażają. Wykazano, że stosowanie ditlenku chloru w dezynfekcji wody jest nie mniej niż 10 razy skuteczniejsze w zwalczaniu bakterii, glonów, grzybów i wirusów.

Co więcej, dwutlenek chloru nie jest agresywny w stosunku do rur, a jego działanie jest dłuższe, nawet do kilku dni, i na szerszym obszarze od punktu wtrysku, zapewniając obróbkę całego systemu kanalizacyjnego, nawet przy użyciu niewielkiej ilości produktu. W odróżnieniu od chloru, nie powstaje potencjalnie rakotwórczy produkt uboczny po dezynfekcji, dlatego też stosowanie dwutlenku chloru jest także ekologiczne i odpowiednie do uzdatniania wody pitnej. Oprócz zwalczania bakterii Legionella w szpitalach, domach opieki, hotelach i szkołach, inne zastosowania dezynfekcji dwutlenkiem chloru obejmują przemysł spożywczy i napojów, oczyszczanie ścieków, rolnictwo, hodowlę zwierząt i uprawy winorośli, chłodnie kominowe  a także kąpiele płuczące po procesach zawierających chemię organiczną.

Generatory chloru serii LOTUS

Biologiczne systemy kontroli oparte na dwutlenku chloru (CLO2) są stosowane w różnych gałęziach przemysłu jako podstawowa metoda kontroli drobnoustrojów w systemach wodnych, od kontroli bakterii w przetwórstwie żywności do Legionelli i grzybów w wieżach chłodniczych.

Generatory dwutlenku chloru LOTUS są szczególnie polecane do redukcji, kontroli i zapobiegania ryzyku legionellozy w systemach ciepłej wody użytkowej (CWU). Produkcja dwutlenku chloru jest bezpieczna i stabilna w czasie dzięki nowemu systemowi wyraźnie zaprojektowanemu do oferowania produktu “pod klucz”, łatwego w instalacji i łatwego w zarządzaniu z prostym interfejsem użytkownika. Generatory LOTUS nadają się do wszelkich zastosowań instalacyjnych i, oprócz zabezpieczenia przed przypadkową utratą cieczy, zachowują jednocześnie czystość wewnętrznych elementów i ich integralność.

Co więcej, każdy system LOTUS może łączyć się z Internetem za pomocą Ethernetu lub 3G i może być zdalnie sterowany za pomocą ekskluzywnego systemu zarządzania online ERMES, za pomocą prostego interfejsu internetowego za pośrednictwem dowolnego urządzenia i przeglądarki.

ClO2 w czystej postaci występuje w temperaturze pokojowej jako gaz i rozpuszcza się w wodzie. Asortyment generatorów dwutlenku chloru EMEC LOTUS został zaprojektowany w taki sposób, że nie ma wymogu, aby traktować go jako gaz, ale zamiast tego dwie ciecze czyli kwas chlorowodorowy (HCl) i chlorek sodu (NaClO2) reagują razem, tworząc dwutlenek chloru. Systemy EMEC LOTUS mogą być dozowane proporcjonalnie do wody obiegowej lub na podstawie nastawy pomiaru. EMEC LOTUS nie magazynuje dwutlenku chloru, dlatego nie ma dwutlenku chloru ani skoncentrowanych roztworów poza zastosowaniem procesu.