by Anna Ziuko Anna Ziuko

Praktyka lepsza niż spodziewania…

To nie jest zwykły cynk – to jest SPRYTNY CYNK!

Próby i uruchomienia wykonane przez nas w ostatnich miesiącach dają zadziwiające rezultaty.  Na procesie cynkowania słabokwaśnego uzyskujemy bardzo dobry rozkład metalu i zdumiewającą szybkość osadzania – 0,81 mikrona/minutę!

Nam samym trudno było uwierzyć w aż tak dobre rezultaty. Dlatego jeszcze nigdy dotąd nie sprawdzaliśmy nowej kąpieli do cynkowania tak starannie. Przeprowadziliśmy wielokrotne testy obciążeniowe w teoretycznie skrajnych warunkach pracy, na liniach zarówno zawieszkowych, jak i bębnowych.

Nasuwające się wnioski są niezwykle optymistyczne:

  • Uzyskujemy niespotykane szybkości osadzania cynku. Na linii zawieszkowej 15 mikronów cynku w 25 minut przy niskiej gęstości prądu – CUD!
  • Nie chłodzimy kąpieli, temperatury z zakresu 35-50 oC działają na naszą korzyść!
  • Otrzymujemy powłoki o jednorodnym rozkładzie grubości cynku, bez efektu łuszczenia na końcach detali.
  • Stosowanie wysokich gęstości prądu i temperatury pozwala na wzrost produkcji w silnie obciążonych liniach, gdzie wykorzystano już zdolności produkcyjne na standardowych procesach – udowodniliśmy to wykorzystując jedynie 70% dostępnych wanien do cynkowania, zwiększając jednocześnie wydajność linii!
  • Brak konieczności chłodzenia i stosowanie niższego napięcia, to niższe koszty energii!
  • Zużycie dodatków jest porównywalne z tradycyjnymi systemami, mimo wysokich temperatur.

SPRYTNY CYNK to jest kąpiel dla każdego, kto chce zwiększać produkcję i redukować koszty!

Daje zróżnicowane efekty, ale zawsze pozytywne:

  • osiągamy znacznie wyższą wydajność linii,
  • ograniczamy ilość pracujących stanowisk do cynkowania,
  • ograniczamy koszt energii na dm2 powłoki (nawet dwukrotnie).

 

Daj się przekonać do prób, po których Twoje postrzeganie elektrolitów słabokwaśnych zmieni się bezpowrotnie…

Uzyskiwane wyniki szybkości osadzania każą zapomnieć o wszystkich prawidłach dotyczących cynkowania krążących w branży.

Co ważne: wszystko to przy zużyciu dodatków nie odbiegających od tych charakterystycznych dla kąpieli konwencjonalnych!

 

Najwyższy czas by skontaktować się z nami:

e-mail: tegal@tegal.pl

tel. 42 647 09 01

tel. 800 168 084