by Anna Ziuko Anna Ziuko

Ekologiczny dodatek pianotwórczy do kąpieli do chromowania 6+

SLOTOCHROM CR 1270

PFOS i jego pochodne zostały całkowicie wycofane z obrotu handlowego ze względu na ich dużą szkodliwość w stosunku do środowiska naturalnego i organizmów żywych. Dlatego trwale znikają z naszej oferty zwilżacze FT-248 i Techrom TS, które stosowane były pomocniczo w procesach chromowania sześciowartościowego do tłumienia szkodliwego aerozolu kwasu chromowego.

Jednak firma SCHLOETTER nieustannie pracuje nad tym, by uczynić pracę w galwanizerniach prostszą, bezpieczniejszą i bardziej ekonomiczną.

Owocem tych wysiłków jest opracowanie nowego, ekologicznego dodatku pianotwórczego – zwilżacza SLOTOCHROM CR 1270 dla sześciowartościowych kąpieli do chromowania dekoracyjnego i technicznego.

Dodatek ten pozwala wytworzyć gęstą, szczelną warstwę piany podczas pracy sześciowartościowych elektrolitów do chromowania.

Zwilżacz ten w porównaniu ze standardowym charakteryzuje się przede wszystkim tym, że:

  • tworzy jeszcze szczelniejszą warstwę piany,
  • jest wydajniejszy,
  • nie zawiera wycofywanego PFOS.

Piana na powierzchni wanny ogranicza do minimum emisje szkodliwych aerozoli zawierających chrom na szóstym stopniu utlenienia czyniąc pracę w chromowniach bezpieczniejszą dla obsługi i środowiska naturalnego.

Wspólnie dbamy o Wasze zdrowie!