by Anna Ziuko Anna Ziuko

Firma Schlötter otrzymała Państwową Nagrodę Innowacyjności za nową technologię SLOTOLOY ZN „Generation VX”

W konkursie tym – małe i średnie firmy wyróżniane są za innowacyjne rozwiązania.

Innowacyjność jest kluczem do sukcesu gospodarczego i dobrobytu. Ale zdolność innowacji nie jest automatyczna. Udana innowacja wymaga pomysłów, które są pełne zaangażowania w działania, ze wszystkimi zagrożeniami, które są z nimi związane.

Firma Schlötter ubiegała się o tę nagrodę po raz pierwszy. Zaproponowała proces cynk-nikiel alkaliczny SLOTOLOY ZN „Generation VX”. Odniosła natychmiastowy sukces i pokonała ponad 94 innych wnioskodawców.

 

Ta innowacyjna technologia to udane połączenie ekologii i ekonomii!

Istota zmiany i innowacji:

W konwencjonalnych elektrolitach alkalicznych cynkowo-niklowych używane są nierozpuszczalne anody stalowe albo niklowane. Technologia Generation VX wykorzystuje w zamian nowo opracowaną anodę zawierającą mangan, która została również zgłoszona do opatentowania w lutym 2017 r.

Duży plus ekologiczny:

Nowe anody MnO eliminują niepożądaną reakcją uboczną tworzenia cyjanków na anodzie. Technologia VX może być stosowana zarówno jako kąpiel do obróbki na zawieszkach (cynk-nikiel SLOTOLOY ZN 80 VX), jak i w bębnach (cynk-nikiel SLOTOLOY ZN 201 VX).

Nowa metoda VX oferuje użytkownikom wiele korzyści:

Efektywne wykorzystanie zasobów:

Ogólnie rzecz biorąc, zużycie chemikaliów, zwłaszcza drogiego niklu, jest niższe, ponieważ znacznie mniej substancji organicznych ulega rozkładowi, a ze względu na niższą zawartość cyjanku można zastosować niższe stężenie niklu. Podczas pracy elektrolitu potrzeba mniej surowców, co ma korzystny wpływ na koszty użycia. Ze względu na niższe napięcie kąpieli i mniejszy nakład chłodzenia, całkowite zużycie energii można zmniejszyć nawet o 30%.

Wyższa wydajność:

W przypadku powlekania części w bębnach, wydajność prądowa wzrasta o 5-10%, w obróbce na zawieszkach o około 5-7%. Ze względu na wyższą wydajność prądową szybkość osadzania zwiększa się o ok. 5-20%, co oznacza, że ​​wydajność linii galwanicznych może zostać zwiększona nawet o 30%.

Ochrona środowiska i klimatu:

Znaczne oszczędności energii przy nakładaniu powłoki, zwiększenie szybkości osadzania i oszczędność dodatków organicznych, nie tylko prowadzą do wzrostu wydajności, ale do znacznej redukcji ilości zużycia cyjanków i ścieków oraz zmniejszenia zużycia energii i odpadów z obróbki ścieków.

Aby przejść do nowej technologii, wystarczy wymienić anody i użyć nowego wybłyszczacza, co wymaga niewielkiej inwestycji ze strony użytkownika. Nowe anody MnO nie są droższe niż dotychczas stosowane anody ze stali niklowanej. Stosunkowo prostymi środkami udało się firmie Schlötter spowodować, aby alkaliczne osadzanie powłoki cynk-nikiel stało się znacznie bardziej ekonomiczne i efektywniej korzystało z zasobów środowiska, niż dotychczas stosowane technologie. To również przekonało Komitet Nagrody Innowacyjności.