by Anna Ziuko Anna Ziuko

Nasza nowa propozycja!

W trudnych przypadkach oczyszczania ścieków musimy usuwać skomplikowane metale. Najpopularniejszym przykładem są ścieki po procesie nakładania powłoki cynk – nikiel. Ani obróbka fizyko-chemiczna, ani wymienniki jonowe nie wystarczą. Trzeba czegoś skutecznego!

Jednym z najlepszych sposobów: 

 • skutecznym
 • tanim w eksploatacji
 • łatwym w obsłudze

Jest zastosowanie promieni UV. Pomagają nie tylko w rozwiązywaniu powyższego problemu, o czym dalej.

Dlatego nasza firma z firmą ENVIOLET – producentem wysoko wyspecjalizowanych rozwiązań, wykorzystujących promienie UV w oczyszczaniu i przygotowywaniu wód procesowych, przedstawiamy kilka przykładów wykorzystania technologii UV w galwanotechnice i anodowaniu aluminium:

1. Stabilizacja/oczyszczanie płuczek w celu zapobiegania wzrostowi mikroorganizmów (dezynfekcja na miejscu)

Pozwala na usuwanie z płuczek zawierających związki organiczne – naturalną pożywkę dla mikroorganizmów – i w efekcie ich likwidacja z urządzeń procesowych. W przypadku niektórych procesów – jak anodowanie w kwasie winowym – użycie lamp UV stanowi klucz do zapewnienia ciągłej, powtarzalnej produkcji. W przeciwnym wypadku dość szybko zaobserwować można namnażanie się ,,biofilmu” na ściankach urządzeń.

 

Dzięki zastosowaniu układów opartych na lampach UV możemy zahamować wzrost mikroorganizmów w płuczkach i zbiornikach dla poprawy jakości wody i zbiorników, a w konsekwencji znaczne ograniczenie ilości przestojów produkcyjnych.

2. Eliminacja/zapobieganie powstawaniu OWO (Ogólny Węgiel Organiczny) w wodzie płuczącej (wybłyszczacz z OWO) 

3. Eliminacja barwników w anodowaniu

Możliwe jest fotoutlenianie barwników w wodach popłucznych w liniach do anodowania w celu eliminacji barwy.

  

4. Eliminacja chelatów i zmniejszenie ChZT (Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen) w ściekach i z kąpieli wybłyszczającej (UV-utlenienie, fotoutlenienie)

Obecność chelatów prowadzi do następujących problemów:

 • trudności z usunięciem metali poprzez wytrącanie, co wiąże się z prawnymi ograniczeniami
 • wzrost ChZT w ściekach
 • problem biomasy w całej konwencjonalnej obróbce ścieków

Dzięki zastosowaniu UV-utleniania Enviolet® wyeliminowano chelaty. Możliwe stało się alkaliczne strącanie metalu i obniżono ChZT poprzez mineralizację związków organicznych.

 

5. Wspomniane wyżej rozbijanie związków kompleksowych Zn i Ni w oczyszczaniu ścieków po nakładaniu powłoki stopowej Zn-Ni

Jest to najprostsza i skuteczna metoda uwalniania cynku i niklu z kompleksów w ściekach. Promienie UV + niewielkie dawki perhydrolu rozwiązują ten problem. Metale te mogą następnie być eliminowane ze ścieków metodami fizyko – chemicznymi.

6. Podstawowe zasady utleniania UV:

Proces utleniania UV Enviolet® wykorzystuje kombinację promieniowania UV i nadtlenku wodoru:

 • ścieki zostają napromieniowane wewnątrz reaktora, podczas gdy dozowane są niewielkie ilości H2O2 do zamkniętego obiegu obróbki
 • generowane są wysoko reaktywne rodniki hydroksylowe (OH·)
 • rodniki hydroksylowe inicjują reakcje z innymi substancjami występującymi w kąpieli (np. Chelatami)
 • w zależności od zaprojektowanego procesu przenoszone substancje ulegają degradacji , co prowadzi do obniżenia kosztów (H2O2, elektryczność, itp.) do minimum
 • końcowe produkty zależą od składników obecnych w ściekach i sposobu obróbki. Z reguły stosuje się wiele chelatów w technologii elektroosadzania, np. EDTA, cyjanki, cytryniany, winiany…

6. Typowe zastosowania w naszej branży to:

 • bezprądowe miedziowanie (kąpiel i ścieki) – EDTA, winian,….
 • bezprądowe niklowanie (kąpiel i ścieki) – cytrynian, winian, mleczan….
 • TSAA – (kąpiel i ścieki) – winian
 • cynk-nikiel – ścieki i przemrażanie węglanów – aminopoliwęglany, EDTA, EDA, PETA, …
 • ścieki zawierające fosforany – polifosforany

Technologie Galwaniczne Sp. z o.o. niedawno rozpoczęły współpracę w Polsce z firmą Enviolet®:

 • instalujemy ich urządzenia w naszych liniach i oczyszczalniach
 • jesteśmy dystrybutorem
 • planujemy wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze

Na zdjęciu:

Instalacja do anodowania w kwasie winowym w Gardner Aerospace Mielec, zastosowana w celu ochrony kąpieli do anodowania TSA i płuczek.

Jest to spełnienie wymagań specyfikacji AIRBUS.

 

Masz problem, podobny do opisanych – napisz do nas! Chętnie umówimy się na konsultacje.