by Anna Ziuko Anna Ziuko

We wszystkich laboratoriach na świecie analiza próbki ma swój początek już w momencie poboru próbki, bez względu na to, czy to z gleby, wody, ścieków czy kąpieli galwanicznych. Błędy popełnione przy pobraniu próbki niweczą wysiłek analityka i koszty ponoszone w trakcie analizy. Wyniki badań mogą odnosić się wówczas tylko do badanej próbki, a nie do całego przedmiotu oceny, co może prowadzić do błędnych decyzji. Bez właściwego planu poboru i przy nieodpowiednim postępowaniu z próbką, jest duże prawdopodobieństwo, że otrzymane wyniki nie będą reprezentatywne. Źródła niepewności pochodzące z procesu pobierania próbek to:

  • zanieczyszczenie próbek (sprzęt do pobierania, naczynia, warunki środowiskowe pobierania, kontaminacja pomiędzy próbkami, utrwalanie, transport, środowisko przechowywania)
  • nietrwałość próbki (cechy trwałości, wpływ naczyń, warunki środowiskowe przechowywania i transportowania)
  • nieprawidłowość utrwalenia
  • niewłaściwe pobranie próbki
  • pobieranie próbek z niejednorodnych obiektów
  • transportowanie próbek

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Laboratorium:

e-mail: laboratorium@tegal.pl

tel. 42 647 09 01

 

Jednocześnie przypominamy, że dla wszystkich kupujących Klientów mamy przygotowane odpowiednie zestawy pudełek i butelek (przeznaczone dla kąpieli galwanicznych) w różnych objętościach:

  • dla pasywacji, odtłuszczań, trawień itp., gdzie komórka Hull’a nie jest wymagana – buteleczki o pojemności 100 ml
  • w przypadku, gdy wymagane jest zrobienie komórki Hull’a – butelki 0,5 litrowe lub 1,0 litrowe

 

Prosimy o wysyłanie próbek na adres:

Technologie Galwaniczne Sp. z o.o.

ul. Lodowa 120A

93-232 Łódź

Wysyłka próbek na biuro wydłuża czas analizy!!!

 

Zapraszamy do współpracy!!!