Usługi laboratoryjne

lab_napis3

Dla naszych Klientów wykonujemy szereg badań takich jak:

• Analiza składu kąpieli galwanicznych metodami miareczkowymi na obecność:
kationów: Zn2+, Ni2+, Cu2+, Cu+, Cr3+, Cr6+,Sn2+, Pb2+, NH4+, H+
anionów: CO32-, SO42-, PO43-, BO33-, OH-, Cl-, CN- ,SCN-

• Analiza składu kąpieli metodą Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej (ASA) z zastosowaniem spektrometru SAVANT AA Σ firmy GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT na obecność:
Fe, Ni, Cu, Zn, Sn, Ag, Au, Co, Mo, Si, Ca, Mg, Al, Cr, Pb

• Analiza składu kąpieli na obecność związków organicznych metodą Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej z zastosowaniem chromatografu ACQUITY UPLC H-Class System firmy Waters.

• Analiza składu próbki na obecność związków o charakterze jonowym z zastosowaniem chromatografu jonowego METROHM 861.

• Pomiar składu i grubości powłoki metodą Fluorescencji Rentgenowskiej z zastosowaniem spektrometru OXFORD X-STRATA 960.

• Badania korozyjne w obojętnej mgle solnej wg norm ISO 9227 NSS, DIN 50021, ASTM B117 z użyciem komory solnej ASCOTT CC1000iP.

• Testy przyczepności, ocena zniszczenia powłoki.

• Ocena stanu kąpieli galwanicznych z zastosowaniem testu w komórce Hull’a.

Próbki do analiz prosimy adresować bezpośrednio na nasze laboratorium:

ul. Lodowa 120 A; 93-232 Łódź