Nasze Laboratorium

lab_napis1

lab_1Zrobiliśmy wiele, aby nasze laboratorium jeszcze lepiej pomagało Wam, Klienci i przyszli Klienci.

Z dumą przedstawiamy prawdopodobnie najpiękniejsze laboratorium galwanotechniczne w Polsce. Unia pomogła, ale i my włożyliśmy wiele pracy. Ultraciśnieniowa chromatografia, chromatografia jonowa, rentgenowski pomiar grubości i składu, nowa komora solna, spektrofotometr – to tylko niektóre nasze zalety.

Największym atutem jest nasze ciągłe zaangażowanie aby laboratorium coraz lepiej pomagało naszym Klientom. To serce naszej firmy. Daje energię i możliwości rozwoju, wdrażania nowych technologii i pomocy Klientom. Zrobiliśmy to dla Was, Klienci. Chcemy, aby to laboratorium służyło nie tylko do codziennych analiz. Chcemy, aby było też miejscem Waszych szkoleń, doświadczeń i myśli.

Naszą główną zasadą jest robienie wszystkiego dokładnie, szybko i na miejscu w Polsce.

Wiemy, że do doskonałości jest zawsze daleko. Dlatego ciągle coś poprawiamy i wprowadzamy nowości. Udoskonalamy nie tylko sprzęt. Poprawiamy metody analiz laboratoryjnych, technologię wykonywania analiz, sposoby postępowania z próbkami. Wdrożyliśmy nowy program zarządzania wynikami Waszych, pomiarów abyście jeszcze lepiej mogli korzystać z naszych analiz do podnoszenia jakości Waszej produkcji. Nasze badania są zgodne z certyfikatem dobrych praktyk laboratoryjnych.

lab_napis2

Spektrometr emisyjny 4210 MP AES

Urządzenie działa w oparciu o mikrofalową plazmę azotową. Pozwala na analizę zanieczyszczeń głównie w kąpielach galwanicznych, ściekach, wodzie pitnej itp.

Jego główne zalety to:

 • analityczna możliwość oznaczania kilkudziesięciu pierwiastków jednocześnie, rewelacyjne parametry analityczne,
 • bardzo niskie koszty eksploatacji, gdyż nie wymaga palnych (kosztownych) gazów,
 • podniesienie bezpieczeństwa w laboratorium – wyeliminowanie palnych i utleniających gazów (np. acetylenu), brak instalacji gazowej,
 • solidność i niezawodność – idealne dla branż takich jak: przemysł wydobywczy, żywność i rolnictwo, przemysł chemiczny, petrochemiczny, produkcja.

Wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa UPLC

Korzystajcie z analiz wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej. Służy nam ona do wykonywania analiz jakościowych i ilościowych, m.in. związków powierzchniowo-czynnych, kwasów i soli organicznych oraz nośników i wybłyszczaczy w kąpielach galwanicznych. Żadna próbka nie ma przed nami tajemnic. Sprawdzimy jakość waszych dodatków galwanicznych i nie tylko.

Zalety naszego urządzenia:

 • wysoka dokładność i precyzja: na takich urządzeniach firmy farmaceutyczne sprawdzają czystości produkowanych leków,
 • szybkość analizy: wyniki mamy już po kilku minutach. Jest to niezwykle ważne w przypadku awarii, kiedy nie ma czasu na przestoje produkcyjne.

XRF – Fluorescencja rentgenowska

Powszechnie stosowana, sprawdzona metoda o szerokim zakresie analiz materiału. Możliwe ilościowe i jakościowe oznaczanie składu pierwiastkowego. Wykorzystywana głównie w galwanotechnice do badania jakości nałożonych powłok: grubości oraz składu stopowego. Można również określić stężenia metali w kąpielach galwanicznych.

Zalety metody:

 • możliwość analizy każdego metalu o liczbie atomowej powyżej 40,
 • szybkość pomiaru (pojedyncze sekundy),
 • badanie jest nieniszczące – próbki można dalej wykorzystać,
 • wysoka dokładność.

Urządzenie mierzy grubość takich powłok jak: cynk na stali, cynk-nikiel na stali oraz szlachetne powłoki z miedzi, niklu, chromu, srebra, złota.

Chromatograf jonowy METROHM 861

Umożliwia bardzo szybką analizę zdysocjowanych składników (w postaci jonowej). Przede wszystkim używamy go w analizie wody i ścieków do oznaczania takich jonów jak:

 • miedź, nikiel, cynk, kobalt, mangan, ołów, kadm, lit, sód, potas, wapń, magnez, żelazo (III),
 • fluorki, chlorki, bromki, azotyny, azotany, fosforany i siarczany.

Z powodzeniem można go użyć do oznaczeń jonowych organicznych i nieorganicznych związków o bardziej złożonej budowie, np. katalizatorów używanych w kąpielach do chromowania.

Zalety urządzenia i metody:

 • prosty sposób przygotowania próbek
 • krótki czas analizy
 • bardzo dokładne wyniki
 • zakres oznaczeń ppb

Komora solna Ascott

100x szybsze badanie korozyjności.

Badamy odporność na korozję nałożonych powłok. Dajemy dokładne raporty ze zdjęciami.

Ze względu na warunki badawcze (zazwyczaj 35°C i stężenie solanki 5%) jest to badanie przyspieszone, tzn. korozja detalu w komorze zachodzi ok. 100x szybciej niż w warunkach środowiska.

Zaawansowana elektronika pozwala na badania nie tylko wg standardowych norm takich jak:

 • ISO 9227 NSS
 • DIN 50021
 • ASTM B117

ale wielu innych norm w różnym zakresie wilgotności i temperatury.

Duża przestrzeń badawcza (1000 litrów) umożliwia umieszczenie w jednej próbie wielu detali.

TOC – analizator węgla organicznego

Urządzenie służy do analizy węgla organicznego, nieorganicznego
i całkowitego.

Pomiar tych parametrów pozwala na określenie stopnia czystości kąpieli galwanicznych. Wysoka zawartość węgla oznacza wysoką zawartość organiki
w próbce.

Pomiar polega na spaleniu próbki w wysokiej temperaturze i pomiarze wydzielonego azotu oraz dwutlenku węgla na detektorach: podczerwieni
i chemiluminescencji.

Zalety urządzenia:

 • szybki czas analizy,
 • niski poziom oznaczeń (ppm),
 • wysoka dokładność analiz.

Chromatograf jonowy METROHM 930 IC FLEX

Chromatograf ten pozwala na analizę amin obecnych przede wszystkim w kąpielach stopowych cynk-nikiel.

Zalety urządzenia to przede wszystkim:

 • wysoka czułość podczas analizy anionów i kationów oraz substancji polarnych,
 • małe rozmiary,
 • możliwość wykorzystania każdego rodzaju supresji, detekcji oraz korzystania z każdej kolumny,
 • automatyczny podajnik próbek zwiększający wydajność pracy,
 • przygotowywanie próbek inline (MISP) dla próbek o obciążonej matrycy, co znacznie skraca czas analizy.

Automatyczny zestaw miareczkujący Titrino Plus

Podstawowy aparat przeznaczony do wykonywania rutynowych analiz.

Główne zalety:

 • wysoka precyzja oraz dokładność dzięki interfejsowi pomiarowemu o wysokiej rozdzielczości,
 • przyjazny dla użytkownika: nieskomplikowana instalacja i intuicyjna obsługa oraz szeroki zakres możliwych aplikacji .

Urządzenie Titrino plus jest używane przede wszystkim w takich aplikacjach jak:

 • miareczkowania alkacymetryczne w środowisku wodnym,
 • miareczkowania kompleksometryczne (np. z EDTA),
 • miareczkowania strąceniowe (np, z AgNO3).

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM)

Urządzenie to pozwala na uzyskanie obrazów w powiększeniu do 150000x. Dzięki zastosowaniu kilku detektorów BSE i SE otrzymujemy bardzo dokładną strukturę obserwowanej powierzchni.

Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do jakościowej oceny nałożonych powłok, jak i detali poddawanych obróbce galwanotechnicznej.

Mikroskop wyposażony jest w detektor EDS, który umożliwia punktową analizę pierwiastkową na badanej powierzchni. Pomiary są szybkie i dokładne.

Do badania najbardziej odpowiednie są próbki po odpowiednim przygotowaniu (zgład) – taką preparatykę również jesteśmy w stanie wykonać w Naszym laboratorium.

Sprawdź też